INWESTYCJE 2020

 

Wraz z początkiem roku 2020 rozpoczęła się inwestycja związana z zaopatrzeniem miasta w wodę. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" z pewnością zapobiegnie przerwom w dostawie wody czy spadkom ciśnienia w kranach. Miasto wydało na inwestycję blisko 3 miliony zł.


(szerokość: 750 / wysokość: 421)


Zakończył się etap modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Reymonta w Chojnowie. Po ubiegłorocznych, kompleksowych remontach wnętrza i podwórka szkoły chojnowski samorząd zrealizował kolejny zaplanowany element - nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. Dla przypomnienia w ubiegłym roku miasto Chojnów na remonty i inwestycje w tej szkole wydało ponad milion złotych.


(szerokość: 750 / wysokość: 421)


W pierwszej połowie roku prace remontowe odbyły się  na terenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej. Wskutek zaistniałej sytuacji w kraju związanej z pandemią koronawirusa, rząd wystosował szereg obostrzeń. Jednym z nich było zamknięcie placów targowych. W związku z tym chojnowski samorząd podjął decyzję o działaniach modernizacyjnych, mających na celu poprawę warunków wizualnych i estetycznych, ale przede wszystkim warunków bezpieczeństwa bazarowej przestrzeni.


(szerokość: 750 / wysokość: 499)

 

W maju rozpoczęły się prace dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi ul. Słowiańskiej w zakresie zmiany nawierzchni drogowej oraz budowy kanalizacji deszczowej". Ulica Słowiańska swój początek ma w osi ulicy Łużyckiej. Długość przebudowanego odcinka mierzy 124 metry.

Zakończyła się przebudowa chojnowskiego amfiteatru. 30 grudnia inwestycja została odebrana. Amfiteatr stał się dopełnieniem malowniczej przestrzeni zrewitalizowanego Parku Śródmiejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawierzchnia terenu została utwardzona i odnowiona. Wymieniono stopnie oraz zbudowano skarpy do ścian schodów terenowych. Z nowych elementów pojawiło się zadaszenie nad sceną środkową z żagli materiałowych montowanych na konstrukcji stalowej. Zadaszenie nie jest elementem stałym, montowane będzie podczas wydarzeń kulturalnych. Inwestycja jest inicjatywą mieszkańców, którzy wybrali projekt w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim. Projekt przyczyni się do ubogacenia życia artystycznego w naszym mieście, umożliwi organizowanie m.in. spotkań muzycznych.


(szerokość: 750 / wysokość: 499)


Zakończyła się inwestycja pod nazwą "Przebudowa Drogi Nr 104383D - Ul. Asnyka w Chojnowie". Prace rozpoczęły się w ostatnich dniach października, odbiór nastąpił 30 grudnia. Miasto Chojnów stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 i tym samym uzyskało dofinansowanie w kwocie 495.429,90 złotych. Dofinansowanie jest wynikiem trzyletnich starań chojnowskiego samorządu. Projekt został zaakceptowany pod względem merytorycznym i formalnym, co dało zdobycie wymaganej liczby punktów i tym samym otrzymanie dotacji. Całość inwestycji wyniosła 725.700,00 złotych kosztów przedsięwzięcia. Długość drogi przebudowanego odcinka wynosi 322 m. Inwestycje wykonała firma brukarska „Granit – Bruk" Mirosław Furmanek z Chojnowa. Inwestycja objęła przebudowę jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę dwóch słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą, wprowadzenie stałej organizacji ruchu (doświetlenie przejścia dla pieszych), wykonanie trawników. Realizacja zadania wpływa na poprawę ruchu na całym obsługiwanym obszarze. Przebudowana droga w sposób bezpośredni łączy się z drogą krajową nr 94, dlatego jej modernizacja zwiększa bezpieczeństwo pieszych i transport.


(szerokość: 750 / wysokość: 499)

 

W Chojnowie powstanie skatepark i pumptrack - miejsce wyjątkowo atrakcyjne dla chojnowskiej młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych sportami ekstremalnymi. Skatepark i pumptrack to obiekty korzystne pod względem kreatywnego i rekreacyjnego spędzania czasu, zdobywają coraz większą popularność w naszym kraju, a już niedługo będą cieszyć tych, którzy najbardziej starali się o ich budowę w Chojnowie. W grudniu 2019 roku chojnowska młodzież zwróciła się z prośbą do burmistrza Jana Serkiesa o budowę skateparku i pumptracka. Realizacja inicjatywy ponad stu osób rozpoczęła się niemalże od razu. Zadanie wprowadzono do budżetu miasta 29 stycznia 2020 roku. 12 marca burmistrz Chojnowa podpisał umowę, na wykonanie projektu technicznego zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego – skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury". W październiku projektant przekazał burmistrzowi projekt architektoniczny wraz z oświetleniem, które wpłynie na dogodniejsze korzystanie ze skateparku i pumptracka wieczorami.


(szerokość: 750 / wysokość: 346)(szerokość: 750 / wysokość: 346)

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie