Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło rozstrzygnięcie Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023

Zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostało 235 wniosków na łączną kwotę ponad 75 mln zł

Pozwoli to na modernizację 293 kompleksów sportowych Orlik (w ramach jednego wniosku może powstać kilka Orlików), a realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2024-2025.

Na liście rankingowej znalazł się również wniosek złożony przez Gminę Miejską Chojnów na modernizację kompleksu sportowego "Moje boisko. Orlik 2012" przy ul. Kilińskiego w Chojnowie” na kwotę blisko 340 tys. co stanowi dofinansowanie na poziomie 50% wydatków kwalifikowanych.

Planowana modernizacja obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni boiska oraz wymianę bramek do piłki nożnej, tablic do gry w koszykówkę oraz słupków do siatkówki.

Obiekt został wybudowany w 2008 roku, jako drugi tego typu obiekt na Dolnym Śląsku, w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012". Inwestycja została sfinansowana z trzech źródeł - z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz z budżetu Miasta Chojnowa. Program budowy Orlików był przełomowy dla rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Polsce. Umożliwił dostęp do wysokiej jakości obiektów sportowych dla społeczności lokalnych na terenie całego kraju.

Celem Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie