Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chojnowa

Wypełnij ankietę i stwórz go z nami


Miasto Chojnów przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu strategicznego umożliwiającego zdiagnozowanie aktualnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i prognozę ich redukcji.

Dokument będzie pomocny przy planowaniu inwestycji i ubieganiu się o dotacje na cele związane między innymi z modernizacją budynków i infrastruktury. Przyczyni się także do ograniczenia zużycia energii na terenie Chojnowa. Prosimy o wypełnienie możliwie wszystkich punktów ankiety. Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i zebrania ogólnych danych dotyczących zużywania energii dla całego miasta.


Indywidualne informacje pochodzące z ankiet nie będą publikowane.


Ankietę można wypełnić w wersji PDF (offline) i odesłać wypełnioną jako załącznik pocztą e-mail lub wypełnić poniżej zamieszczoną wersję online (zalecana szybsza metoda). 


Ankieta dla mieszkańców w wersji PDF (236.78 kb)


Ankieta dla instytucji i przedsiębiorstw w wersji PDF (239.81 kb)


ankieta dla mieszkańców - wersja online

ankieta dla INSTYTUCJI i PRZEDSIĘBIORSTW - wersja online

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie