Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Ułatwienia dla niepełnosprawnych 
w Urzędzie Miejskim w Chojnowie

Do budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie został zakupiony schodołaz gąsienicowy, który jest dostosowany do przewożenia standardowych wózków inwalidzkich i zdecydowanie usprawnia poruszanie się po schodach osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo.

Schodołaz to rozwiązanie, które wymaga obsługi przez osoby trzecie, ale obsługa takiego pojazdu jest łatwa i nie wymaga użycia siły. 
Przy użyciu urządzenia pokonywanie schodów nie będzie stanowiło problemu. Prowadzone przez tylko jedną osobę pomocniczą, gąsienice wspinają się po prostych schodach o dużym nachyleniu.

Elektryczny schodołaz jest niezwykle praktycznym i funkcjonalnym urządzeniem wykorzystywanym do pokonywania barier architektonicznych w miejscach publicznych, gdzie budowa windy wiąże się ze znacznymi kosztami, ale również trudnościami technicznymi ze względu na konstrukcję budynku.  
Zakup został zrealizowany w ramach zadania pn.: „Zakup schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, przy Placu Zamkowym 1” i zostało dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 4.620,00 zł w ramach  programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze „B”.

Wartość zakupionego schodołazu to 17.000,00 zł.

Zakup urządzenia przyczyni się do zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym i umożliwi pokonywanie barier architektonicznych.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie