Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Przebudowa dróg oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnych  na terenie miasta w 2024 roku

 

Trwają inwestycje na ulicach Wojska Polskiego oraz Ignacego Paderewskiego realizowane przez firmę  Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 
Pierwsza, to budowa nowej sieci wodociągowej o długości 860 metrów wraz z przyłączami wodociągowymi o długości ponad 200 m. Na trasie sieci wodociągowej wykonane zostanie 7 hydrantów p.poż wraz z zasuwami odcinającymi. Wartość zadania to 934.800,00 złotych
Druga, to remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego o długości blisko 1,5 km wraz z remontem kanalizacji ogólnospławnej. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, natomiast chodniki, zjazdy, zatoki postojowe z kostki betonowej. Zadanie obejmuje również wymianę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami. W obrębie przejść dla pieszych na ulicy Ignacego Paderewskiego zaprojektowano montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci azyli dla pieszych. Wartość zadania 5.497.551,19 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie zadania w wys. 2.083 564,70 zł w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg na 2023 rok.


Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy dróg ul. W. S. Reymonta ul. Ogrodowej ul. S. Konarskiego oraz ul. Królowe Jadwigi.  
Do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę. 
Dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą przebudowę ul. Królowej Jadwigi i ul. Konarskiego w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej opracowuje   Zakład Usług Budowlano-Projektowych „Piast-Projekt”. Wartość umowy wynosi 52.152,00 zł. 
Jednocześnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy ul. Reymonta i ul. Ogrodowej. Umowę zawarto z Zakładem Usług Budowlano-Projektowych „Piast-Projekt” na kwotę 49.261,50 zł.
W kwietniu, po uzyskaniu pozwoleń na przebudowę dróg, zostaną rozpoczęte postępowania  o udzielenie zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy.
Gmina Miejska Chojnów na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, Ogrodowa,  Konarskiego oraz Królowej Jadwigi” otrzymała promesę wstępną na kwotę 2.700.000,00 zł. w ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 


Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek oraz likwidację/wyłączenie z użytkowania starej infrastruktury wodociągowej w ulicach: Kopernika, Ćwiklińskiej, Solskiego, Bogusławskiego, Prusa, Gałczyńskiego, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Modrzejewskiej.  
Umowę zawarto z firmą Projektowanie Instalacyjne Marek Woźniak z siedzibą w Legnicy. Wartość umowy 72.100,00 zł. Do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym został złożony wniosek zgłaszający wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę. 
Na budowę sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie otrzymano promesy wstępne w ramach ósmej  edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł.


W związku z planowaną budową nowej sieci wodociągowej, będzie również wykonywana przebudowa nawierzchni dróg na ul. L. Solskiego, ul. W. Bogusławskiego oraz M. Ćwiklińskiej.
Dokumentację projektową, obecnie opracowuje Pracownia Projektowo-Usługowa FANN Jacek Walencki. Wartość umowy na wykonanie pracy projektowej wynosi 38.900,00 zł.
Po uzyskaniu stosownych pozwoleń na przebudowę dróg oraz budowę sieci wodociągowej, w maju zostaną rozpoczęte procedury dotyczące postępowania  o udzielenie zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy.
Na przebudowę nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Ćwiklińskiej w Chojnowie otrzymano promesy wstępne w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.500.000,00 zł
 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie