Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że w ramach  przeprowadzonego postępowania  na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku szatni na Stadionie Miejskim w Chojnowie złożono 7 ofert. 

Najkorzystniejszą cenowo ofertę w wys. 96.499,65 zł złożyła Firma PRBIUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą w Kielcach.  Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta  umowa. 

W ramach remontu, w pierwszej kolejności należy wykonać następujące prace: oczyścić ściany, sufity oraz podłogi pomieszczeń z sadzy, dokonać usunięcia starych farb, uzupełnić ubytki oraz wyrównać nierówności, wykonać przecierki istniejących tynków. Kolejnym etapem będzie rozebranie starych sufitów podwieszanych oraz wykonanie nowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz postawienie nowych ścianek działowych. W pomieszczeniach będzie wymieniona stolarka drzwiowa i okienna.  Cały obiekt będzie ozonowany. Ostatnim etapem będzie malowanie wszystkich pomieszczeń.  Termin realizacji to 2 miesiące.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie