Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Remont zaplecza sportowego na stadionie po pożarze

 

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku szatni na Stadionie Miejskim w Chojnowie złożono najkorzystniejszą cenowo ofertę w wys. 51 660,00 zł, którą złożyła Firma PRBIUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą w Kielcach. Z wybranym wykonawcą została zawarta umowa.

Plac budowy zostanie przekazany 11 kwietnia br.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie