Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Zakończyły się prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 

Umowa została zawarta 17 stycznia. Zakres prac obejmował realizację kolejnego etapu remontu polegającego na wykonaniu prac remontowych tj.  malowanie korytarzy na każdym piętrze oraz klatki schodowej w budynku szkoły. Remont wykonała firma PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą w Kielcach, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość umowy to 172.077,00 zł. Zadanie było finansowane ze środków z budżetu Miasta.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie