Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Chojnowa na lata 2007 - 2013 (79.98 kb)

Plan rozwoju lokalnego miasta Chojnowa na lata 2007 - 2013 (870.83 kb)

 

Plan inwestycji na lata 2007-2012
- budowa nowych ulic;
- modernizacja ciągów pieszych i nawierzchni ulic;
- budowa i renowacja oświetlenia ulicznego;
- remont elewacji Muzeum Regionalnego;
- budowa infrastruktury technicznej koniecznej do funkcjonowania zakładów w ramach specjalnej strefy ekonomicznej;
- budowa nowoczesnego basenu kąpielowego;
- dalsza modernizacja stadionu miejskiego KS Chojnowianka;
- budowa i modernizacja bazy dydaktyczno-sportowej przy Gimnazjum nr 2;
- modernizacja bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych;
- modernizacja bazy Miejskiego Domu Kultury;
- rewitalizacja parku Śródmiejskiego i parku Piastowskiego;
- rewitalizacja otoczenia Rynku;

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie