Aktualności

Inwestycyjny przegląd Chojnowa w 2018 roku
W 2018 roku zrealizowano w mieście Chojnów wiele inwestycji i przedsięwzięć, które wpływają na rozwój i jakość życia mieszkańców.
data publikacji: 2019-01-03 12:13
 
Pytania do zapytania ofertowego
W nawiązaniu do zapytania ofertowego RG.7021.68.l3.1.2017 informuję, że że Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Goliszowie wytwarza rocznie ok. 1000 ton ustabilizowanych osadów ściekowych.
data publikacji: 2017-11-07 09:40
 
Zapytanie ofertowe
Zapraszam do złożenia oferty na: Zarządzanie, wykonanie dokumentacji oraz kompleksowe zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Białej koło Chojnowa.
data publikacji: 2017-11-03 10:44
 
nowe miejsca parkingowe na osiedlu Sikorskiego
Od początku czerwca firma GRANIT- BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa realizuje inwestycję "Budowa drogi dojazdowej do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego wraz z zatokami postojowymi". W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi łączącej ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego z ulicą Sikorskiego oraz przebudowany zostanie odcinek drogi z płyt drogowych. Przy jezdniach wybudowane zostaną dwie nowe zatoki postojowe na 23 samochody oraz przebudowane będą zatoki postojowe z płyt betonowych. Łącznie powstaną 42 miejsca do parkowania.
data publikacji: 2017-06-21 12:42
 
Kontynuacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Witosa.
Rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków w ulicach Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. z Nowogrodźca, realizuje II i III etap inwestycji przebudowy sieci wod-kan w rejonie ulic Niemcewicza, Małachowskiego, Witosa. Celem inwestycji jest skierowanie ścieków z osiedla Wyspiańskiego oraz ulic objętych projektem do sieci miejskiej przez wpięcie kanalizacji tłocznej do studni rozprężnej w ul. Mickiewicza. Dotychczas ścieki doprowadzane były do przepompowni w ul. Fabrycznej, skąd tłoczone były do kanalizacji w ul. Kościuszki. Rezultatem realizacji projektu będzie odciążenie przepompowni ścieków, która niejednokrotnie, przepełniona w czasie obfitych opadów deszczu, wylewała na przyległe drogi i parkingi.
data publikacji: 2017-03-22 14:54
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie