Modernizacja ulicy Asnyka zakończonaZakończyła się inwestycja pod nazwą "Przebudowa Drogi Nr 104383D - Ul. Asnyka w Chojnowie". Prace rozpoczęły się w ostatnich dniach października, odbiór nastąpił 30 grudnia. Miasto Chojnów stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 i tym samym uzyskało dofinansowanie w kwocie 495.429,90 złotych. Dofinansowanie jest wynikiem trzyletnich starań chojnowskiego samorządu. Projekt został zaakceptowany pod względem merytorycznym i formalnym, co dało zdobycie wymaganej liczby punktów i tym samym otrzymanie dotacji. Całość inwestycji wyniosła 725.700,00 złotych kosztów przedsięwzięcia. Długość drogi  przebudowanego odcinka wynosi  322 m. Inwestycje wykonała firma brukarska „Granit – Bruk" Mirosław Furmanek z Chojnowa.

Inwestycja objęła przebudowę jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę dwóch słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą, wprowadzenie stałej organizacji ruchu (doświetlenie przejścia dla pieszych), wykonanie trawników.

Realizacja zadania wpływa na poprawę ruchu na całym obsługiwanym obszarze. Przebudowana droga w sposób bezpośredni łączy się z drogą krajową nr 94,  dlatego jej modernizacja zwiększa bezpieczeństwo pieszych i transportu.

 

(szerokość: 750 / wysokość: 589)(szerokość: 750 / wysokość: 563)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 585)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 462)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)

tablica (szerokość: 750 / wysokość: 514)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie