Przebudowa ulicy Bielawskiej


Rozstrzygnięto przetarg na zadanie „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Zawarta umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających przebudowie drogi oraz  na budowie 26 miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej, budowie zjazdów oraz placu pod zbiórkę odpadów, wykonanie sieci oświetlenia ulicznego, wykonanie odwodnienia poprzez system kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu i przebudową części infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Na przebudowę ul. Bielawskiej został złożony wniosek o w ramach ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2020 r. drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogłoszenie wyników nastąpiło 31 marca br.

Gminie Miejskiej Chojnów przyznane zostały środki na realizację inwestycji w wysokości  800 tysięcy złotych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Nowa asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a chodnik przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych.


(szerokość: 750 / wysokość: 447)


(szerokość: 750 / wysokość: 364)(szerokość: 750 / wysokość: 544)(szerokość: 750 / wysokość: 364)serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie