Nowe ujęcie wody dla Chojnowa


Dobiegły końca prace związane ze strategiczną inwestycją dla miasta Chojnowa „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie". Całkowity koszt wyniósł 2 637 291,84 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne zamierzenia istotnej modernizacji to uporządkowanie gospodarki wodnej, poprawa warunków życia oraz poprawa jakości wody dla mieszkańców.


Ujęcie Konradówka zostało przejęte przez miasto od syndyka masy upadłościowej firmy Dolzamet za zobowiązania podatkowe. W 2015 roku rozpoczęto prace związane z nową inwestycją. Wywiercono studnie oraz zaprojektowano budowę nowego rurociągu.

Na początku 2020 roku rozpoczęła się budowa sieci tranzytowej z ujęcia Konradówka do Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej. Przebudowano ujęcie poprzez budowę trzech nowych studni oraz sieci tranzytowo – przesyłowej o długości 3 tys. metrów. Przedsięwzięcie zostało wyposażone w nowoczesny monitoring, oparty na elektronicznym sterowaniu całego ujęcia, podglądu na studnie, kontroli przesyłu wody oraz ochronę terenu, skąd pobierana jest woda. Powstało nowe ogrodzenie, utwardzono nawierzchnię oraz przebudowano i utwardzono drogę dojazdową do ujęcia. Modernizację przeszła również Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej, w której unowocześniono pomieszczenia technologiczne służące do napowietrzania wody oraz wymieniono zestawy hydroforowe do przesyłu wody uzdatnionej na terenie miasta. Prace były prowadzone przez firmę Jasta Plus Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zamkowa Żary natomiast firma Hydro Partner Sp. z o.o. ul. Gronowska z Leszna wyposażyła studnie głębinowe oraz SUW w urządzenia.

Zasilanie wody z Konradówki bezpośrednio trafia do SUW przy ul. Bielawskiej. Po wszystkich procesach związanych z uzdatnianiem wody i jest przesyłana istniejąca siecią wodociągową na teren miasta. Ujęcie Konradówka zaopatrzy dostawę wody dla Chojnowa na najbliższe lata.

(szerokość: 750 / wysokość: 485)(szerokość: 750 / wysokość: 364)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie