Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (podstrefa Chojnów)


17.10.2006 r. premier Jarosław Kaczyński podpisał rozporządzenie w sprawie ustanowienia w Chojnowie podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dniu 16 lipca 2010 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie LSSE, w wyniku którego istniejąca podstrefa została powiększona o nowe tereny inwestycyjne.
Obecnie Podstrefa Chojnów to obszar 8,8423 ha, składający się z trzech kompleksów:
 - o pow.3,1106 ha położony przy ul. Łużyckiej ,
 - o pow,2,3657 ha położony przy ul. Kraszewskiego,
 - o pow.3,3660 ha położony przy ul. Okrzei,
Miasto oferuje dla inwestorów
łącznie 5,4763 ha terenów objętych strefą ( informacje - Urząd Miejski, tel. 76 818-82-85 lub 818- 66-80)

 Położenie

Chojnów, ul. Łużycka,
- 90 km od Wrocławia i lotniska międzynarodowego,
- odległość do autostrady A-4 ok. 5 km w kierunku południowym,
- bliskość przejść granicznych z Niemcami (ok.70 km) i Czechami (ok.70 km),
- bliskie sąsiedztwo prężnie rozwijających się aglomeracji miejskich takich jak Legnica (18 km - 110 tys. mieszkańców), Bolesławiec (26 km - 44 tys. mieszkańców), Chojnów (14 tys. mieszkańców)

 Wielkość terenu3,11 ha
 Charakterystyka nieruchomościTeren płaski, od północy graniczący z ulicą Łużycką, z pozostałych stron otoczony terenami rolnymi, wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną, dojazd nowowybudowaną drogą o szerokości 7 m
 Przeznaczenie zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennegoTeren przeznaczony pod zabudowę przemysłową
 Stan prawnyWłasność - Gmina Miejska Chojnów

 Inne atuty

   - obecność inwestorów

Firma Impel-Perfekta Sp. z o.o. - branża: usługowa/usługi pralnicze;

Firma Feerum S.A. - branża: maszyny i urządzenia do przechowywania żywnościNowe tereny podstrefy
Istniejąca podstrefa Chojnów została powiększona o nowy teren o powierzchni 2,3657 ha położony w północnej części miasta Chojnów przy ul. Kraszewskiego (wyjazd na Rokitki, Chocianów). 

położenieChojnów, rejon ul. Fabrycznej - ul. Kraszewskiego
wielkość terenu2,3657 ha
charakterystyka nieruchomościdziałka nr 22/59 o pow.2,3657 ha niezabudowana
przeznaczenie zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennegopodstawowe: tereny produkcji, baz i składów, usługi komercyjne (w zakresie produkcji), usługi publiczne;
dopuszczalne: parkingi, garaże, zieleń urządzona;
stan prawnywłasność gminy
inne atuty
- obecność innych inwestorów
zespół kilkunastu zakładów produkcyjno-usługowych
 

 

 

Kraszewskiego-mapka (szerokość: 591 / wysokość: 621)serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie