Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Rozpoczęto prace przy przebudowie ulicy Jerzmanowickiej

 

28 lipca zawarto umowę z Wykonawcą firmą AS ROADS Sp. z o.o. z siedziba w Legnicy. Wartość umowy to 1.742.910,00 zł. Roboty budowlane będą obejmowały przebudowę układu drogowego, budowę oświetlenia, budowę zjazdów oraz budowę chodników. 

Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok w wysokości 1.423.828,32 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.


(szerokość: 750 / wysokość: 1000)(szerokość: 750 / wysokość: 495)(szerokość: 750 / wysokość: 364)(szerokość: 750 / wysokość: 364)(szerokość: 750 / wysokość: 364)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie