Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Projekty Unijne

Gmina Miejska Chojnów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów"
(2018-2020)

(szerokość: 750 / wysokość: 152)


Celem projektu jest: Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 dolnośląskich szkołach umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 494 uczniów i uczennic w okresie 2018 - 2020 poprzez:

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności w zakresie przedmiot ów przyrodniczych, matematycznych, językowych i kompetencji informatycznych
- doradztwo i opiekę psychologiczno pedagogiczną, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- wzrost kompetencji kwalifikacji 47 nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu nauczania oraz aktywnych i efektywnych metod nauczania
- wzbogacanie zaplecza dydaktycznego szkół i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Dofinansowanie projektu z UE 1 274 109,29 zł"Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
oraz
Gimnazjum nr 1 w Chojnowie"
(2016 - 2017)

Działanie: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Poddziałanie: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - kursy horyzontalne.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie