Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Inwestycje w mieście

Trwa realizacja zadania obejmującego przebudowę ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie. Obecnie trwają prace na ul. Królowej Jadwigi, ul. Sikorskiego oraz przy ul. Kilińskiego. Wykonawcą zadania jest firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy wartość zadania to blisko 5 mln zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną w wys. 4.446.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Przebudowa ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z budową parkingów i chodników oraz wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej
Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i ulicy S. Konarskiego wraz z budową chodnika oraz zatoki postojowej w pasie drogowym, budowa instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowa parkingu
Przebudowa ulicy Andersa i ulicy Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni dróg oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej
Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego (30 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), przebudowa zjazdu na drogę gminną (dz. nr 59), budowa chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórka części istniejących utwardzeń
Rozpoczęto realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie". Wykonawcą zadania jest AS ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok, które po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wynosi 1.423.828,32 zł, co stanowi 80% wartości zadania
W ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR otrzymano wsparcie w łącznej wysokości 2.989.000,- zł na realizację następujących zadań: wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego – 490.000,- zł oraz na budowę sieci wodociągowej z pompownią wody i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej – 2.499.000,- zł. Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, wkład własny stanowi 2 proc. wartości inwestycji.

(szerokość: 750 / wysokość: 364)(szerokość: 750 / wysokość: 364)(szerokość: 750 / wysokość: 364)(szerokość: 750 / wysokość: 364)(szerokość: 750 / wysokość: 364)(szerokość: 750 / wysokość: 364)(szerokość: 750 / wysokość: 364)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie