Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Podpisanie umowy z Wykonawcą na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

(szerokość: 605 / wysokość: 87)

Gmina Miejska Chojnów informuje, że zawarła umowę z Wykonawcą firmą EUROIMPEX SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR". Sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu w ciągu dwóch miesięcy.  Dzięki umowie zawartej z rządowym Centrum Projektów Cyfrowa Gmina, samorząd przekaże sprzęt komputerowy o łącznej wartości 401.500,00 zł. Przyznany grant w całości pokryje koszty zakupu sprzętu komputerowego, który trafi do 166 uczniów z rodzin zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowały dawne PGR.

Zgodnie z zapisami umowy zostanie zakupione 20 komputerów stacjonarnych, 137 laptopów oraz 9 tabletów. Przedsięwzięcie ma na celu niwelowanie barier cyfrowych i ułatwienie dzieciom nauki zdalnej.

Laptopy zostaną przekazane Wnioskodawcom na własność na podstawie zawartej umowy, jednak przez okres dwóch lat od chwili przyznania, sprzęt oraz jego użytkowanie będzie monitorowane przez gminę.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

(szerokość: 750 / wysokość: 316)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie