Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Budowa oświetlenia drogowego w Chojnowie przy ul. Pogodnej, Radosnej, Miłej, Tulipanowej, Różanej, Leśnej

Na ulicach Pogodnej, Radosnej i Miłej została wykonana sieć kablowa oświetlenia drogowego w drogach wewnętrznych o długości 763 m oraz posadowione zostały aluminiowe słupy oświetleniowe anodowane (22 szt.) oraz 22 szt. opraw LED – 37,7 W. Wartość inwestycji to: 163.799,10 zł.

Przy ulicach Tulipanowej i Różanej powstały linie kablowe typu YAKXS 4x35mm2 o dł. 203 m oraz posadowiono 6 kpl. słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED. Wartość inwestycji to 49.077,00 zł.

Ostatnią częścią zadania jest budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w Chojnowie, obejmująca wykonanie sieci kablowej oświetlenia drogowego w drogach wewnętrznych o długości 833 m oraz posadowienie typowych 22 aluminiowych anodowanych słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Wartość tej inwestycji to 162.360,00 zł.

Celem realizacji zadania jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego mieszkańców miasta Chojnowa.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm: Firma Maciuś Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie oraz FHU Świetlik Krzysztof Marciniszyn z siedzibą w Chojnowie.

Gminie Miejskiej Chojnów została udzielona pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w wysokości 107.760,00 zł  w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023”. 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie