Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Tytuł projektu: Rewitalizacja Parku Piastowskiego

Wartość zadania: 442.800,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania - wkład EFRROW: 266.172,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 

Cel projektu:

Utworzenie atrakcyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców oraz turystów w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze i krajobrazowe Parku Piastowskiego w Chojnowie.

Wskaźniki, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji, w tym planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji:

- Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt

 

Opublikowane artykuły:

Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie (1)

Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie (2)

Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie (3)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie