Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Budowa ulicy Bielawskiej

Rozpoczęły się prace na ulicy Bielawskiej. Inwestycja dopełni wcześniejsze modernizacje, zrealizowane w tej części miasta. Roboty budowlane obejmą m.in. budowę 26 miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę sieci oświetlenia drogowego. Na realizację inwestycji przyznane zostały środki w wysokości 800 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Nowa asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a chodnik przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac.

2021-05-07 14:30

800 tysięcy złotych dofinansowania na ulicę Bielawską

Na przebudowę ul. Bielawskiej został złożony wniosek w ramach ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2020 r. drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogłoszenie wyników nastąpiło 31 marca br. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Gminie Miejskiej Chojnów przyznane zostały środki na realizację inwestycji w wysokości 800 tysięcy złotych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

2021-04-27 11:37

Nowe ujęcie wody dla Chojnowa

Dobiegły końca prace związane ze strategiczną inwestycją dla miasta Chojnowa „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie”. Całkowity koszt wyniósł 2 637 291,84 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne zamierzenia istotnej modernizacji to uporządkowanie gospodarki wodnej, poprawa warunków życia oraz poprawa jakości wody dla mieszkańców.
Ujęcie Konradówka zostało przejęte przez miasto od syndyka masy upadłościowej firmy Dolzamet za zobowiązania podatkowe. W 2015 roku rozpoczęto prace związane z nową inwestycją. Wywiercono studnie oraz zaprojektowano budowę nowego rurociągu.
Na początku 2020 roku rozpoczęła się budowa sieci tranzytowej z ujęcia Konradówka do Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej. Przebudowano ujęcie poprzez budowę trzech nowych studni oraz sieci tranzytowo – przesyłowej o długości 3 tys. metrów. Przedsięwzięcie zostało wyposażone w nowoczesny monitoring, oparty na elektronicznym sterowaniu całego ujęcia, podglądu na studnie, kontroli przesyłu wody oraz ochronę terenu, skąd pobierana jest woda. Powstało nowe ogrodzenie, utwardzono nawierzchnię oraz przebudowano i utwardzono drogę dojazdową do ujęcia. Modernizację przeszła również Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej, w której unowocześniono pomieszczenia technologiczne służące do napowietrzania wody oraz wymieniono zestawy hydroforowe do przesyłu wody uzdatnionej na terenie miasta. Prace były prowadzone przez firmę Jasta Plus Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zamkowa Żary natomiast firma Hydro Partner Sp. z o.o. ul. Gronowska z Leszna wyposażyła studnie głębinowe oraz SUW w urządzenia.
Zasilanie wody z Konradówki bezpośrednio trafia do SUW przy ul. Bielawskiej. Po wszystkich procesach związanych z uzdatnianiem wody i jest przesyłana istniejąca siecią wodociągową na teren miasta. Ujęcie Konradówka zaopatrzy dostawę wody dla Chojnowa na najbliższe lata.

2021-04-19 13:28

Przebudowa ulicy Bielawskiej

Rozstrzygnięto przetarg na zadanie „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
Zawarta umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających przebudowie drogi oraz na budowie 26 miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej, budowie zjazdów oraz placu pod zbiórkę odpadów, wykonanie sieci oświetlenia ulicznego, wykonanie odwodnienia poprzez system kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu i przebudową części infrastruktury telekomunikacyjnej.

Na przebudowę ul. Bielawskiej został złożony wniosek o w ramach ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2020 r. drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogłoszenie wyników nastąpiło 31 marca br.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gminie Miejskiej Chojnów przyznane zostały środki na realizację inwestycji w wysokości 800 tysięcy złotych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.
Nowa asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a chodnik przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych.

2021-04-16 12:10

Nowe oświetlenie na ulicy Andersa

Zakończyły się prace na ulicy Andersa, gdzie powstało nowe oświetlenie. Miejska infrastruktura oświetleniowa poszerza się. Zadanie objęło budowę linii kablowej oraz posadowienie 10 słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED. Zastosowanie opraw LED pozwala na zaoszczędzenie energii. Są one bardziej ekologiczne od tradycyjnych lamp sodowych. Nowe oprawy emitują światło barwy maksymalnie zbliżonej do naturalnego światła dziennego, co poprawia odbieranie barw otoczenia. Dają one więcej światła przy tej samej mocy, zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi. Dużym plusem opraw LED – owych jest redukcja emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych związków chemicznych. Prace budowlane przy ul. Andersa wykonali: Konsorcjum Maciuś Handel i Usługi Artur Guściora z Chojnowa oraz FHU Świetlik Krzysztof Marciniszyn z Chojnowa.

2021-04-15 13:25

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie