Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Nowe oświetlenie na ul. Legnickiej

Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego przy ul. Legnickiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego. W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wybudowana linia kablowa oraz 15 szt. słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED, w tym 6 kompletów zostanie przeznaczonych do doświetlenia przejść dla pieszych. Doświetlenie poprawia widoczność pieszego oraz zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Roboty budowlane zostaną wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Elektros” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2021-06-15 16:27

Rozpoczęto prace budowlane przy ul. Sikorskiego

W czerwcu zawarto umowę z firmą ROBKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy na wykonanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie”.
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz budowę 18 przyłączy wody, budowę kanalizacji ogólnospławnej oraz budowę 18 przyłączy kanalizacji sanitarnej zaślepionych na granicy działek, budowę 18 przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budowę 5 wpustów ulicznych deszczowych wraz z ich podłączeniem rurami do projektowanej kanalizacji ogólnospławnej. Wartość robót wynosi 461.329,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2021 roku.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2021-06-15 16:24

Budowa ulicy Bielawskiej

Trwają roboty budowlane na ul. Bielawskiej. Wykonano podbudowę wraz z obrzeżami oraz chodniki. W obrębie drogi, tuż przy ogrodach działkowych, zostanie wybudowanych 26 miejsc parkingowych. Inwestycja jest realizowana dzięki otrzymanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800 tysięcy złotych.

2021-06-15 16:22

Odnowiono przejścia dla pieszych

Zakończone zostały roboty polegające na malowaniu oznakowywania poziomego przejść dla pieszych na drogach miejskich. Przejścia w kolorystyce biało-czerwonej są lepiej widoczne dla kierowców, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo pieszych. Roboty wykonała firma Admal Adam Malerowicz z siedzibą w Czerwińsku. Wartość robót 55.417,65 zł.

2021-06-15 16:03

Dotacja dla Chojnowa

Gmina Miejska Chojnów otrzymała wsparcie w wysokości 300.000,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Goliszowie, która obejmie przebudowę istniejącego zbiornika na komorę tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

2021-06-15 16:01

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie