Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie

Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, 2 sierpnia br.  podpisał umowę z firmą PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą w Kielcach na zadanie „Remont  Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie”. 

W ramach rozpoczynającej się w sierpniu inwestycji przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych w podziale na następujące etapy:

Etap 1: Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z malowaniem dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie oraz etap 2: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie.

Wartość zawartej umowy to 1.436.333,50 zł. 

Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną z Programu Inwestycji Strategicznych  Polski Ład w wysokości 490.000,00 na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie. 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie