Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Podpisanie umowy z Wykonawcą na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Gmina Miejska Chojnów informuje, że zawarła umowę z Wykonawcą firmą EUROIMPEX SA z siedzibą we Wrocławia, w związku z rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR". Sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu w ciągu dwóch miesięcy. Dzięki umowie zawartej z rządowym Centrum Projektów Cyfrowa Gmina, samorząd przekaże sprzęt komputerowy o łącznej wartości 401.500,00 zł. Przyznany grant w całości pokryje koszty zakupu sprzętu komputerowego, który trafi do 166 uczniów z rodzin zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowały dawne PGR.

2022-07-14 14:33

Budowa oświetlenia na ul. Paderewskiego zakończona

23 czerwca dokonano odbioru końcowego budowy oświetlenia na ul. Paderewskiego. W ramach realizacji zadania wymienionych zostało 20 kompletów lamp oświetleniowych z oprawami LED wraz z linią zasilającą oraz została zamontowana rozdzielnica zasilana nową linią kablową. Zakres zadania obejmował doświetlenie 5 przejść dla pieszych. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Firma Maciuś Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie oraz firmą Erget Sp. z o.o. z Chojnowa. Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. złotych. Gmina Miejska Chojnów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej stanowiącą 75% wartości zadania tj. 89.929,00 zł na projekt pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie". Celem realizacji zadania jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego mieszkańców miasta Chojnowa.

2022-06-28 15:28

Trwa przebudowa chojnowskich ulic

Trwają prace budowlane w związku z realizacją zadania „Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie", na które Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną w wys. 4.446.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obecnie prowadzone są roboty budowlane w ramach kolejnego etapu dotyczącego przebudowy ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego o łącznej długości 222,62 m wraz z budową nowych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane zostaną chodniki oraz sieć oświetlenia ulicznego obejmującego montaż słupów oświetleniowych z oprawami energooszczędnymi LED oraz budowę kablowej linii oświetlenia drogowego i przykanalików kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji ok. 1.909 tys. zł. Dobiegają końca prace na ulicy Andersa oraz Gen. Maczka, które zyskały nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonawcą zadania jest firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy Koszt inwestycji ok. 650 tys. zł.

2022-06-17 16:58

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego zbiornika - osadnika wstępnego (obecnie wyłączonego z eksploatacji) na komorę stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, montaż zespołów napowietrzających, montaż mieszadeł, montaż dekantera, montaż pompy osadu zagęszczonego, montaż dwóch dmuchaw , budowę rurociągów podziemnych: sprężonego powietrza , osadu zagęszczonego, cieczy nadosadowej. Gmina Miejska Chojnów otrzymała wsparcie w wysokości 300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dodatkowe dofinansowanie inwestycji w wysokości 450.000,00 zł, będzie pochodziło ze środków pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2022-04-06 14:45

Trwa budowa sieci oświetlenia drogowego na ul. Paderewskiego

11 stycznia została zawarta umowa z konsorcjum firm Firma Maciuś Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie oraz firmą Erget Sp. z o.o.. W ramach zadania zostanie wymienionych 19 kompletów lamp oświetleniowe wraz z linią zasilającą na nowoczesne lampy z oprawami LED oraz montaż nowej rozdzielnicy zasilanej nową linią kablową. Ważnym elementem inwestycji jest jednoczesne doświetlenie 5 przejść dla pieszych w ciągu ul. Paderewskiego. Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. złotych. Celem realizacji zadania jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Miasta Chojnowa. Zastosowanie opraw LED pozwala na zaoszczędzenie energii, są przede wszystkim bardziej ekologiczne od tradycyjnych lamp sodowych.

2022-04-06 14:42

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie