Aktualności

Modernizacja ulicy Adama Asnyka

W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 miasto Chojnów stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg. Inwestycja będzie dotyczyć modernizacji ulicy Adama Asnyka. Dofinansowanie jest wynikiem trzyletnich starań chojnowskiego samorządu. Projekt został zaakceptowany pod względem merytorycznym i formalnym, co dało zdobycie wymaganej liczby punktów i tym samym otrzymanie dotacji.

2020-04-28 09:29

Nowy wodociąg

Dobiegają końca prace przy inwestycji pn. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie”. Zakończono już prace na głównym rurociągu na odcinku od Konradówki do Stacji Uzdatniania Wody. Obecnie wykonawca zajmuje się zagospodarowaniem obszaru na terenie Konradówki i remontem na samej stacji, czyli wymianą wież napowietrzających i pomieszczenia wraz z zestawem hydroforowym. Prace przy tej inwestycji przebiegły sprawnie, ale nie obyło się bez nieprzewidzianych problemów: - Obecnie warunki gospodarcze spowodowane ograniczeniami z powodu koronawirusa wpłynęły na dostawy - wyjaśnia nadzorujący inwestycję inżynier kontraktu Marcin Lichoń. – Stare sieci niejednokrotnie są źle zinwentaryzowane i nie idą na prawidłowych wysokościach, stąd też zdarzyły się nam awarie, które szybko jednak udało się opanować. Zapuszczenie pomp głębinowych, rozruchy, próby szczelności i dezynfekcja zwieńczą dzieło. Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja z pewnością zapobiegnie przerwom w dostawie wody czy spadkom ciśnienia w kranach. Miasto wydało na inwestycję blisko 3 miliony zł.

2020-04-23 12:16

Plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie

Zakończył się kolejny etap modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Reymonta w Chojnowie. Po ubiegłorocznych, kompleksowych remontach wnętrze szkoły wraz z przebudową łazienek, oraz po zmianie otoczenia szkoły - wyburzeniu starego budynku, budowie nowego placu apelowego, oświetlenie dojść do budynku, chojnowski samorząd zrealizował kolejny zaplanowany element, który na pewno przypadnie do gustu najmłodszym uczniom szkoły, którzy po powrocie z zarządzonej w kraju kwarantanny będą mogli skorzystać z nowego, nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. Dla przypomnienia w ubiegłym roku miasto Chojnów na remonty i inwestycje w tej szkole wydało ponad milion złotych.

2020-03-19 14:10

Budowa wodociągu miejskiego

Trwają prace przy realizacji długo oczekiwanej przez mieszkańców Chojnowa inwestycji związanej z zaopatrzeniem miasta w wodę. Wykonawca poinformował, że ułożone zostało już ponad 1,6 km kolektora wodnego. Kolektor układany jest w systemie bezwykopowym - przewiertami sterowanymi, co skutecznie przyspiesza pracę, a co najważniejsze jest mniej uciążliwe dla mieszkańców. Kolejnym etapem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu uzbrojenia studni na ujęciu wody w Konradówce oraz remont stacji uzdatniania wody, gdzie zamontowany zostanie nowy zestaw pomp wraz ze sterowaniem. Całkowita długość rurociągu to 3 km, całkowita wartość zadania to blisko 2,8 mln zł.

2020-03-19 14:05

Inwestycyjny przegląd 2019

Najważniejszą ukończoną inwestycją w 2019 roku była „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego”. W czerwcu odbyło się jej oficjalne otwarcie. Obiekt pełni funkcję uzupełniającą dla Przychodni Rejonowej zlokalizowanej na działce sąsiedniej. Pięć poradni funkcjonalnych: poradnia RTG, urazowo – ortopedyczna, chirurgiczna, laboratorium diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska przyczynią się do zdecydowanego polepszenia jakości usług medycznych w mieście. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 388 375,88 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Kolejną ważnym przedsięwzięciem był remont szkoły przy ul. Reymonta (SP3). Nastąpiły kompleksowe zmiany wnętrza budynku. Teren wokół szkoły nabrał również nowego wyglądu. W ramach inwestycji wyburzono budynek, gdzie odbywały się zajęcia z techniki i plastyki, zerwano asfalt z placu, wymieniono instalację kanalizacyjną i ułożono nowoczesną kostkę betonową, tworząc tym samym zupełnie inną, bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla uczniów: duży plac apelowy, nowe dojścia i chodniki, a także nowe oświetlenie tego terenu. Dodatkowo wykonano nowe ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Ponadto wyczyszczono boisko szkolne, a ogrodzenie poddano gruntownemu oczyszczeniu i pomalowaniu. Wszystkie te prace wykonane zostały podczas wakacji. Koszt inwestycji to kwota blisko 1 075 000 zł. Poza tym inwestycja rozszerzyła się o kolejne zadania. Przeprowadzono kompleksową przebudowę dwóch istniejących pomieszczeń. Powstały dwie nowe łazienki. Wykonano m.in.: ścianki działowe, podwieszane sufity, nowe oświetlenie, ścianki systemowe, instalację elektryczną, uzupełniono tynki, położono nową glazurę, zamontowano umywalki z bateriami czasowymi i toalety z nowoczesnymi spłuczkami podtynkowymi. Realizacja zadania z budżetu miasta wyniosła ponad 133 tys. Zmiany nastąpiły również na ulicy Wyspiańskiego i Matejki. Lewa strona chodnika na ul. Wyspiańskiego została przebudowana na długości blisko 300 metrów. Wymieniono wszystkie krawężniki i założono nową kostkę betonową. Wyregulowano studzienki, zawory i inne urządzenia pozostające w świetle chodnika. Wykonano nowe zjazdy na przylegające posesje. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą 146 370,00zł. Zadanie zrealizowała chojnowska Firma Brukarska „Granit-Bruk”. W ramach zadania kompleksowo przebudowano blisko 200 - metrowy odcinek drogi od ulicy Reja do wybudowanej w 2018 kładki nad Skorą. Wymieniono również kanalizację na długości ponad 130 metrów. Szutrowa do tej pory ulica Matejki nabrała nowego wyglądu – dzięki ułożonym krawężnikom, wpustom ulicznym i nowej kostce brukowej. Zadanie zamknęło się kwotą 355 tys. zł. Inwestycje objęły również chojnowskie przedszkola. Zrealizowano I etap prac zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w Przedszkolu Miejskim nr 1. Wykonano kompleksową instalację hydrantową, wymieniono zawory zabezpieczające (odcinające) dopływ gazu do budynku. Całość zamknęła się kwotą 32 tys. zł. W Przedszkolu Miejskim nr 3 uruchomiono System Sygnalizacji Pożaru. Zamontowano: centralę SSP z panelem obsługi, centralę Systemu oddymiania klatki schodowej, okna oddymiające, zamontowano instalację oraz zabezpieczono systemem cały budynek. Zamontowano urządzenia nadawcze i podłączono je do PSP w Legnicy. Całość zadania zamknęła się kwotą 90 tys. zł. Na ulicy Samorządowej zamontowaną siłownię terenową. Sprzęt do aktywności fizycznej stworzył w tym miejscu kolejną miejską strefę fitness. Koszt Placu Fitness wraz z oświetleniem to blisko 14 tys. zł. Dzięki współpracy z Uczniowskim Klub Sportowym „Oriens” udało się wybudować nową ściankę wspinaczkową, która stanęła przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Wykonanie ścianki możliwe było dzięki grantowi finansowemu pozyskanemu w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Zadanie zamknęło się kwotą 31 100 zł. W newralgicznych miejscach miasta zamontowano 16 barier drogowych: przy skrzyżowaniu ul. Reja i ul. Wolności, ul. Reja i ul. Szpitalnej, a także na krzyżówce ulic Dąbrowskiego-Małachowskiego-Niemcewicza. Ponadto przy ul. Ściegiennego zamontowano na chodniku słupki drogowe, co ograniczy możliwość parkowania na chodnikach i zwiększy bezpieczeństwo pieszych. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Szkole Podstawowej nr 4 zrealizowano projekt „Chojnowianie bliżej Europy”. Imponująca pracownia językowa posiada 24 stanowiska oraz pulpit sterowniczy dla nauczycieli. Wartość projektu wyniosła ponad 40 tys. zł. W Szkole Podstawowej nr 3 w zrealizowano projekt „Zakup szafek uczniowskich dla uczniów”. Zakupiono 374 szafki, w których uczniowie mogą przechowywać swoje podręczniki i rzeczy osobiste. Koszty zakupu to kwota blisko 67 tys. zł. Ponadto oficjalnie otworzono Dworzec Kolejowy, który przeszedł gruntowny remont i modernizację. Koszt inwestycji wyniósł 9,7 mln zł netto. Przebudowa została sfinansowana ze środków własnych PKP S.A. oraz budżetu państwa. Prace budowlane prowadziła firma SKB S.A. z Warszawy. Modernizacja dworca jest częścią realizowanego przez PKP S.A. Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023. Na Dolnym Śląsku zmodernizowanych zostanie 17 obiektów. Chojnowski dworzec otwarty został jako 7. Podejście PKP S.A. do przebudowy dworców wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus. Otworzono przebudowany most na ul. Legnickiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Inwestorem prac jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Budowa była prowadzona w systemie realizacji „Projektuj – buduj”. Inwestycja zdecydowanie poprawia jakość ruchu na ulicy Legnickiej oraz odmienia estetykę miasta. Most spełnia wszystkie warunki techniczne, odpowiadające inżynierskim obiektom drogowym.

2020-01-02 10:32

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie