Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Adaptacja Domu SchramaInwestycja pn. „Adaptacja Domu Schrama na Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie" jest dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Celem RPO WD jest przede wszystkim podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawę konkurencyjności regionu.


Inwestycja kosztowała 3.330.626, 91 zł. 65 % kosztów kwalifikowanych (2.001.257.82 zł) zostało wydatkowanych w ramach RPO DW, pozostałą część pokrył samorząd.


(szerokość: 750 / wysokość: 152)


Cele te zostały ustalone zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 oraz wpisują się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Są one również zgodne z treścią rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego, dotyczących Funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.


RPO to dziewięć priorytetów skupionych na rozwoju każdej dziedziny życia społecznego mieszkańców Dolnego Śląska. Chojnów uzyskał dofinansowanie na modernizację Domu Schrama w ramach Priorytetu 9 „Miasta", obejmującego aglomeracje powyżej 10 tysięcy mieszkańców.(szerokość: 750 / wysokość: 1000)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 562)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie