Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Otwarta Strefa Aktywności przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

Dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła: 154,153,10 zł.


Otwarta Strefa Aktywności Fizycznej - projekt dofinansowany ze środków Funduszu Kultury Fizycznej. 

(szerokość: 750 / wysokość: 234)
Otwarta Strefa Aktywności przy MOKSiR to kolejny w naszym mieście projekt sportowo-rekreacyjny skierowany do wszystkich grup wiekowych. Wielofunkcyjna strefa ma za zadanie propagować uprawianie sportu jako formę spędzania wolnego czasu oraz sprzyjać międzypokoleniowej integracji społecznej.

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

W skład obiektu „OSA" wchodzą:

- siłownia plenerowa
- strefa relaksu (4 ławki, plenerowy stolik, zagospodarowanie zieleni)
- plac zabaw o charakterze sprawnościowym
- ogrodzenie terenu


(szerokość: 750 / wysokość: 499)

(szerokość: 750 / wysokość: 499)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie