Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Inwestycyjny przegląd Chojnowa w 2018 roku

 

W 2018 roku zrealizowano w mieście Chojnów wiele inwestycji i przedsięwzięć, które wpływają na rozwój i jakość życia mieszkańców.


Największym projektem jest w dalszym ciągu realizowana „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


(szerokość: 750 / wysokość: 364)


Z końcem sierpnia zakończyły się „Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie". Środki na ten cel Gmina Miejska Chojnów pozyskała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrążenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW (Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014 – 2020.


(szerokość: 750 / wysokość: 499)


Zakończone zostały prace nad budową kładki dla pieszych nad rzeką Skorą w ciągu ul. Matejki. 20 grudnia 2018 roku kładka otrzymała zgodę na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


(szerokość: 750 / wysokość: 364)


Zrealizowano projekty związane z przebudową jezdni i chodników na ulicach: Małachowskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego i Witosa. Przebudowano chodniki przy ulicach: Paderewskiego, Kilińskiego, Solskiego, Mickiewicza, Kochanowskiego, Słowackiego,Sienkiewicza, Wyspiańskiego i Bolesławieckiej.


(szerokość: 730 / wysokość: 486)


Sfinalizowano inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w postaci pożyczki i dotacji.


(szerokość: 730 / wysokość: 486)

 

Na ulicy Solskiego została położona nowa nawierzchnia ulicy, nowe oświetlenie zamontowano na ulicach: Drzymały, Chopina, Legnickiej, oraz przy garażach przy ul. Kościuszki.

Przeprowadzono modernizację ul. Samorządowej w zakresie wymiany z dostawą nowych latarni oświetlenia drogowego.


(szerokość: 730 / wysokość: 486)

 

Wymieniona została stolarka okienna w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonano remonty dachów: Urzędu Miejskiego, budynku administracyjnego na Cmentarzu Komunalnym  oraz grobowca rodziny Pospiszyl.


(szerokość: 750 / wysokość: 499)

 

W Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie została przeprowadzona gruntowna przebudowa kuchni wraz ze stołówką. Na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 został zamontowany nowy plac zabaw.


(szerokość: 730 / wysokość: 486)

 

Zrealizowano projekt sportowo-rekreacyjny pod nazwą: Otwarta Strefa Aktywności „OSA". W skład obiektu wchodzą: - siłownia plenerowa, strefa relaksu (4 ławki, stolik do gier, zagospodarowanie zieleni), plac zabaw o charakterze sprawnościowym, ogrodzenie terenu. Projekt dofinansowany został ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


(szerokość: 750 / wysokość: 499)


Zakończono budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ul. Ogrodowej.


Ponadto w fazie intensywnych zmian jest zabytkowy chojnowski dworzec. Modernizację realizuje PKP S.A.


(szerokość: 750 / wysokość: 364)


Trwa przebudowa mostu nad rzeką Skorą, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, inwestorem prac jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

 

(szerokość: 750 / wysokość: 364)

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie