Przebudowa mostu nad rzeką Skorą

Trwają prace przy przebudowie mostu na ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Inwestorem prac jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wykonawca – firma Probudowa Drożdzal Adam z Sosnowca gruntownie modernizuje obiekt, który był w złym stanie technicznym i stwarzał utrudnienia dla kierowców.

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

Aktualnie trwają zaawansowane prace m.in. montowanie barierek oraz wylewanie asfaltu. Firma odpowiedzialna jest także za docelową organizację ruchu, po wykonaniu zadania.

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

Po zakończeniu prac most będzie spełniał wszystkie warunki techniczne, odpowiadające inżynierskim obiektom drogowym.

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

(szerokość: 750 / wysokość: 499)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie