Aktualności

Remont Baszty Tkaczy - II etap
Wykonawca PHPU Demex Ryszard Fraś rozpoczął prace konserwatorsko-remontowe we wnętrzu Baszty Tkaczy. Jest to II etap inwestycji mającej na celu odrestaurowanie zabytkowego obiektu . Baszta będzie służyć potrzebom muzealnictwa w naszym mieście.
data publikacji: 2013-06-27 14:49
 
Budowa ulicy Bielawskiej
Firma Brukarska Granit-Bruk Mirosław Furmanek z Chojnowa, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni ulicy Bielawskiej rozpoczęła prace. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni ulicy i chodników na odcinku od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej dla odwodnienia jezdni a także oświetleniem drogowym ulicy.
data publikacji: 2013-05-22 14:22
 
Sieć wodociągowa w ul. Lubińskiej współfinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu
Projekt nr 01/GW/13 - „Remont sieci wodociągowej w rejonie ul. Lubińskiej w Chojnowie” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 180.569,00 zł. Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi: 105 000, 00 zł. www.wfosigw.wroclaw.pl
data publikacji: 2013-05-10 10:44
 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bielawskiej
Od trzech dni trwają prace przy wymianie sieci wodociągowej na odcinku od Stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej. Wykonawca, firma ROBKOM sp. z o.o. z Legnicy rozpoczęła roboty od skrzyżowania ul. Bielawskiej z ul. Bolesławiecką.
data publikacji: 2013-04-24 09:06
 
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Krótkiej
Od przebudowy sieci kanalizacyjnej rozpoczął wykonawca roboty w ramach inwestycji: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Krótkiej. Z powodu przdłużającej się zimy prace rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem.
data publikacji: 2013-04-12 12:45
 
<< nowsze | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie