Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Remont w Szkole Podstawowej nr 4

Trwają prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego. Umowę zawarto 2 sierpnia z firmą PRBiUT Karbud Karol Adamczyk z Kielc. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie robót budowlanych w podziale na następujące etapy: Etap 1: Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z malowaniem sal lekcyjnych oraz etap 2: Remont pomieszczeń budynku szkoły, obejmujący salę gimnastyczną i pomieszczenia bloku sportowego. Wartość zawartej umowy to 1.436.333,50 zł. Miasto Chojnów otrzymało promesę inwestycyjną z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wys. 490.000,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku.

2023-09-21 15:06

2 mln 700 tysięcy złotych dla Chojnowa

2,7 mln na przebudowę dróg gminnych: Reymonta, Ogrodową, Konarskiego oraz Królowej Jadwigi w Chojnowie otrzymało dzisiaj Miasto Chojnów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Edycja szósta – PGR. Dziś przed południem burmistrz Chojnowa Jan Serkies odebrał z rąk szefa Gabinetu Politycznego premiera M. Morawieckiego Krzysztofa Kubów symboliczny czek na kwotę 2 mln 700 tysięcy złotych na przebudowę dróg gminnych.

2023-09-18 14:58

Plac Dworcowy do remontu

W dniu dzisiejszym Burmistrz Chojnowa podpisał umowę z firmą Brukarska Granit-Bruk Mirosław Furmanek z siedzibą w Chojnowie na wykonanie zadania pn. „Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie”. Zakres prac obejmuje budowę miejsc parkingowych oraz kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego parkingu i placu dworcowego. Termin wykonania prac ustalono na 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

2023-09-01 14:24

Inwestycje w mieście

Gmina Miejska Chojnów prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie”. W ramach zadania przewiduje się roboty budowlane obejmujące wykonanie 27 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, budowę kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem. W zakresie branży elektrycznej zostanie wybudowana nowa linia kablowa, wymieniowe zostaną słupy oświetleniowych, które będą wyposażone w oprawy energooszczędne typu LED oraz wykonane zostanie oświetlenie chodnika. W ramach zadania nastąpi włączenie jezdni manewrowej parkingu do istniejącego układu drogowego na ul. Kościuszki, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa drogowego na tym obszarze oraz znacznie ułatwi poruszanie się w tym układzie komunikacyjnym. [..]

2023-08-17 10:39

Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie

Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, 2 sierpnia br. podpisał umowę z firmą PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą w Kielcach na zadanie „Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie”. W ramach rozpoczynającej się w sierpniu inwestycji przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych w podziale na następujące etapy: Etap 1: Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z malowaniem dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie oraz etap 2: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie. Wartość zawartej umowy to 1.436.333,50 zł.
Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 490.000,00 na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie.

2023-08-03 12:47

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie