Aktualności

Budowa Pumptracka i Skateparku

Codziennie zmienia się teren w zakolu rzeki Skory, gdzie powstaje pumptrack i skatepark. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2021-06-02 12:43

Ruszyła budowa PUMPTRUCKA!

Dziś rozpoczęły się prace budowlane w zakolu rzeki Skory związane z budową terenu rekreacyjnego skateparku i pumptrucka. Jako pierwszy powstanie pumptruck. Tor rowerowy typu pumptrack będzie obiektem przeszkodowym. Na torze znajdą się garby, zakręty, małe uskoki oraz różnice poziomów. Projekt przewiduje budowę zapętlonej trasy. Niewielkie „górki” oraz wyprofilowane zakręty z bandami będą umożliwiały wykonywanie skoordynowanych ruchów za pomocą odpowiedniego balansu ciała, czyli tzw. pompowania. Specjalny tor o kształcie zamkniętej kuli, zbudowany z szybkich zakrętów i muld będzie torem typowo rowerowym, co jednak nie zmienia faktu, że będą mogli z niego korzystać również miłośnicy rolek, hulajnóg i deskorolek. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac.

2021-05-24 14:14

Budowa Skateparku i Pumptracka

Już wkrótce rozpoczną się roboty budowlane w związku z realizacją zadania polegającego na budowie terenu rekreacyjnego - skateparku i pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej architektury, elektryczną wewnętrzną instalację zasilającą oraz instalację oświetlenia terenu. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień publicznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Techramps Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie, z którą została zawarta umowa na wykonanie zadania na kwotę w wysokości 1.476.000,00 złotych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to wrzesień 2021 r. Zadanie realizowane na terenie Miasta Chojnowa ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, w szczególności dla dzieci i młodzieży, która dzięki własnej inicjatywie i złożeniu wniosku w sprawie budowy skateparku i pumtrucka przyczyniła się do podjęcia działań zmierzających do realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Zaprojektowane obiekty zostaną przystosowane do różnych poziomów zaawansowania, więc będą mogły z nich korzystać osoby w różnym wieku i o zróżnicowanych umiejętnościach. Wybór lokalizacji skateparku i pumptrucka nie jest przypadkowy, teren w zakolu rzeki Skora dzięki tej inwestycji stanie się atrakcyjnym miejscem sportu i rekreacji. Ważnym aspektem inwestycji jest przede wszystkim propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia oraz stworzenie ciekawej oferty dla młodszych mieszkańców Chojnowa i okolic. Szczególnie w tak trudnych czasach związanych z pandemią, dzieci oraz młodzież potrzebują miejsc umożliwiających realizację swoich pasji, sprzyjających integracji, ale również miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego. Budowa obiektu przyczyni się do systematycznego prowadzenia treningów oraz współzawodnictwa sportowego, które kształtuje charakter i mobilizuje do pracy nad sobą.

2021-05-19 10:03

Budowa ulicy Bielawskiej

Rozpoczęły się prace na ulicy Bielawskiej. Inwestycja dopełni wcześniejsze modernizacje, zrealizowane w tej części miasta. Roboty budowlane obejmą m.in. budowę 26 miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę sieci oświetlenia drogowego. Na realizację inwestycji przyznane zostały środki w wysokości 800 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Nowa asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a chodnik przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac.

2021-05-07 14:30

800 tysięcy złotych dofinansowania na ulicę Bielawską

Na przebudowę ul. Bielawskiej został złożony wniosek w ramach ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2020 r. drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogłoszenie wyników nastąpiło 31 marca br. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Gminie Miejskiej Chojnów przyznane zostały środki na realizację inwestycji w wysokości 800 tysięcy złotych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

2021-04-27 11:37

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie