Aktualności

Budowa skateparku i pumptracka coraz bliżej realizacji

Kolejna inwestycja powstanie w mieście Chojnowie u zbiegu ulic: Brzozowej i Racławickiej, a jest to budowa terenu rekreacyjnego – skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury. - To pomysł ponad 100 młodych osób, które zwróciły się z prośbą i wnioskiem o rozpatrzenie możliwości budowy skateparku i pumptracka w naszym mieście. W związku z tym pismem podjęliśmy działania zmierzające do realizacji przedsięwzięcia. W 2020 roku w budżecie ujęte zostały środki finansowe na wykonanie projektu, a obecnie trwa procedura zmierzająca do wyłonienia wykonawcy inwestycji. - mówi Jan Serkies Burmistrz Miasta Chojnowa Pumptrack to tor przeszkód składający się z garbów, małych uskoków, profilowanych zakrętów, różnic poziomów. Projekt przewiduje budowę zapętlonej trasy. Specjalny tor o kształcie zamkniętej kuli, zbudowany z zakrętów i muld będzie torem typowo rowerowym, ale będą mogli z niego korzystać również miłośnicy rolek, hulajnóg i deskorolek. Skatepark zakłada betonowo - monolityczną technologię. Elementy skateparku przeznaczone będą do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach typu BMX oraz hulajnogach z myślą o początkujących i średnio zaawansowanych użytkownikach. Prace budowalne m.in. związane będą z przygotowaniem miejsca poprzez splantowanie terenu, wykonanie instalacji elektrycznej dla oświetlenia obiektu, budowę latarni, płyty żelbetowej. Kolejnym etapem będzie montaż tablic z regulaminem, ławek, koszy na śmieci oraz prace porządkowe. Nowe rekreacyjne obiekty przyczynią się do aktywnego spędzania czasu na powietrzu przez entuzjastów i miłośników jednośladów i innych form aktywności fizycznej.

2021-03-02 14:58

Nowe oświetlenie uliczne

W marcu rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia drogowego przy ul. Legnickiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego. W ramach prowadzonej inwestycji zostaną przeprowadzone roboty polegające na budowie linii kablowej oraz posadowienie słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED – 15 szt., w tym 6 kompletów zostanie przeznaczonych do doświetlenia przejść dla pieszych. Roboty budowlane zostaną wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Elektros” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu. Przewidywany termin zakończenia to 30 kwiecień 2021 r. Kolejną inwestycją realizowana na terenie miasta będzie budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Andersa do Gen. Stanisława Maczka. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót polegających na budowie linii kablowej oraz posadowienie 10 słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED. Zadanie zostanie wykonane przez Konsorcjum Maciuś Handel i Usługi Artur Guściora z Chojnowa oraz FHU Świetlik Krzysztof Marciniszyn z Chojnowa. Przewidywany termin zakończenia to 30 kwiecień 2021 r.

2021-03-02 14:37

INWESTYCJE 2020

Wraz z początkiem roku 2020 rozpoczęła się inwestycja związana z zaopatrzeniem miasta w wodę. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie” z pewnością zapobiegnie przerwom w dostawie wody czy spadkom ciśnienia w kranach. Miasto wydało na inwestycję blisko 3 miliony zł. Zakończył się etap modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Reymonta w Chojnowie. Po ubiegłorocznych, kompleksowych remontach wnętrza i podwórka szkoły chojnowski samorząd zrealizował kolejny zaplanowany element - nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. Dla przypomnienia w ubiegłym roku miasto Chojnów na remonty i inwestycje w tej szkole wydało ponad milion złotych. W pierwszej połowie roku prace remontowe odbyły się na terenie Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej. Wskutek zaistniałej sytuacji w kraju związanej z pandemią koronawirusa, rząd wystosował szereg obostrzeń. Jednym z nich było zamknięcie placów targowych. W związku z tym chojnowski samorząd podjął decyzję o działaniach modernizacyjnych, mających na celu poprawę warunków wizualnych i estetycznych, ale przede wszystkim warunków bezpieczeństwa bazarowej przestrzeni. W maju rozpoczęły się prace dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi ul. Słowiańskiej w zakresie zmiany nawierzchni drogowej oraz budowy kanalizacji deszczowej”. Ulica Słowiańska swój początek ma w osi ulicy Łużyckiej. Długość przebudowanego odcinka mierzy 124 metry. Zakończyła się przebudowa chojnowskiego amfiteatru. 30 grudnia inwestycja została odebrana. Amfiteatr stał się dopełnieniem malowniczej przestrzeni zrewitalizowanego Parku Śródmiejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawierzchnia terenu została utwardzona i odnowiona. Wymieniono stopnie oraz zbudowano skarpy do ścian schodów terenowych. Z nowych elementów pojawiło się zadaszenie nad sceną środkową z żagli materiałowych montowanych na konstrukcji stalowej. Zadaszenie nie jest elementem stałym, montowane będzie podczas wydarzeń kulturalnych. Inwestycja jest inicjatywą mieszkańców, którzy wybrali projekt w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim. Projekt przyczyni się do ubogacenia życia artystycznego w naszym mieście, umożliwi organizowanie m.in. spotkań muzycznych. Zakończyła się inwestycja pod nazwą "Przebudowa Drogi Nr 104383D - Ul. Asnyka w Chojnowie". Prace rozpoczęły się w ostatnich dniach października, odbiór nastąpił 30 grudnia. Miasto Chojnów stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 i tym samym uzyskało dofinansowanie w kwocie ok. 585 tys. złotych. Dofinansowanie jest wynikiem trzyletnich starań chojnowskiego samorządu. Projekt został zaakceptowany pod względem merytorycznym i formalnym, co dało zdobycie wymaganej liczby punktów i tym samym otrzymanie dotacji. Całość inwestycji wyniosła 725.700,00 tys. złotych kosztów przedsięwzięcia. Długość drogi przebudowanego odcinka wynosi 322 m. Inwestycje wykonała firma brukarska „Granit – Bruk” Mirosław Furmanek z Chojnowa. Inwestycja objęła przebudowę jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę dwóch słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą, wprowadzenie stałej organizacji ruchu (doświetlenie przejścia dla pieszych), wykonanie trawników. Realizacja zadania wpływa na poprawę ruchu na całym obsługiwanym obszarze. Przebudowana droga w sposób bezpośredni łączy się z drogą krajową nr 94, dlatego jej modernizacja zwiększa bezpieczeństwo pieszych i transportu. W Chojnowie powstanie skatepark i pumptrack - miejsce wyjątkowo atrakcyjne dla chojnowskiej młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych sportami ekstremalnymi. Skatepark i pumptrack to obiekty korzystne pod względem kreatywnego i rekreacyjnego spędzania czasu, zdobywają coraz większą popularność w naszym kraju, a już niedługo będą cieszyć tych, którzy najbardziej starali się o ich budowę w Chojnowie. W grudniu 2019 roku chojnowska młodzież zwróciła się z prośbą do burmistrza Jana Serkiesa o budowę skateparku i pumptracka. Realizacja inicjatywy ponad stu osób rozpoczęła się niemalże od razu. Zadanie wprowadzono do budżetu miasta 29 stycznia 2020 roku. 12 marca burmistrz Chojnowa podpisał umowę, na wykonanie projektu technicznego zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego – skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury”. W październiku projektant przekazał burmistrzowi projekt architektoniczny wraz z oświetleniem, które wpłynie na dogodniejsze korzystanie ze skateparku i pumptracka wieczorami.

2021-01-04 15:03

Modernizacja ulicy Asnyka zakończona

Zakończyła się inwestycja pod nazwą "Przebudowa Drogi Nr 104383D - Ul. Asnyka w Chojnowie". Prace rozpoczęły się w ostatnich dniach października, odbiór nastąpił 30 grudnia. Miasto Chojnów stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 i tym samym uzyskało dofinansowanie w kwocie ok. 585 tys. złotych. Dofinansowanie jest wynikiem trzyletnich starań chojnowskiego samorządu. Projekt został zaakceptowany pod względem merytorycznym i formalnym, co dało zdobycie wymaganej liczby punktów i tym samym otrzymanie dotacji. Całość inwestycji wyniosła 725.700,00 tys. złotych kosztów przedsięwzięcia. Długość drogi przebudowanego odcinka wynosi 322 m. Inwestycje wykonała firma brukarska „Granit – Bruk” Mirosław Furmanek z Chojnowa. Inwestycja objęła przebudowę jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę dwóch słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą, wprowadzenie stałej organizacji ruchu (doświetlenie przejścia dla pieszych), wykonanie trawników. Realizacja zadania wpływa na poprawę ruchu na całym obsługiwanym obszarze. Przebudowana droga w sposób bezpośredni łączy się z drogą krajową nr 94, dlatego jej modernizacja zwiększa bezpieczeństwo pieszych i transportu.

2020-12-31 13:50

Rewitalizacja amfiteatru zakończona

Zakończyła się przebudowa chojnowskiego amfiteatru. 30 grudnia inwestycja została odebrana. Amfiteatr stał się dopełnieniem malowniczej przestrzeni zrewitalizowanego Parku Śródmiejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawierzchnia terenu została utwardzona i odnowiona. Wymieniono stopnie oraz zbudowano skarpy do ścian schodów terenowych. Z nowych elementów pojawiło się zadaszenie nad sceną środkową z żagli materiałowych montowanych na konstrukcji stalowej. Zadaszenie nie jest elementem stałym, montowane będzie podczas wydarzeń kulturalnych. Inwestycja jest inicjatywą mieszkańców, którzy wybrali projekt w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim. Projekt przyczyni się do ubogacenia życia artystycznego w naszym mieście, umożliwi organizowanie m.in. spotkań muzycznych.

2020-12-30 11:20

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie