Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Inwestycje w Chojnowie

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji obejmującej przebudowę ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego. Miasto Chojnów otrzymało promesę inwestycyjną w wys. 4.446.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadnia jest firma Budromos J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy. Wartość zadania wynosi blisko 5 mln zł.
Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Jerzmanowickiej” z firmą As Roads Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Wartość zadania to 1.742.910 zł. Zadanie jest dofinansowane w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zawarto umowę na dostawę i montaż 77 szt. Żarówek LED o mocy 35 W z redukcją mocy o 35% montowane w kinkietach i oprawach parkowych na ul. Rynek, ul. ŚCIEGIENNEGO, UL. Rejtana, ul. Grottgera oraz teren Basenu Miejskiego oraz 4 szt. Opraw LEG o mocy 50W z redukcją mocy 35% na słupach przy Basenie Miejskim. Umowę zawarto z firmą MarKop Zbigniew Marciniszyn z siedzibą w Chojnowie, wartość umowy – 37.890 zł.

2022-11-08 13:28

Ulica Jerzmanowicka w remoncie

Trwają prace budowlane na ulicy Jerzmanowickiej. Inwestycja obejmuje przebudowę układu drogowego, budowę oświetlenia, budowę zjazdów oraz budowę chodników. Wykonawcą inwestycji jest firma AS ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok w wysokości 1.423.828,32 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2022-10-24 14:22

Inwestycje w mieście

Trwa realizacja zadania obejmującego przebudowę ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie. Obecnie trwają prace na ul. Królowej Jadwigi, ul. Sikorskiego oraz przy ul. Kilińskiego. Wykonawcą zadania jest firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy wartość zadania to blisko 5 mln zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną w wys. 4.446.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Przebudowa ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z budową parkingów i chodników oraz wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej
Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i ulicy S. Konarskiego wraz z budową chodnika oraz zatoki postojowej w pasie drogowym, budowa instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowa parkingu
Przebudowa ulicy Andersa i ulicy Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni dróg oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej
Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego (30 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), przebudowa zjazdu na drogę gminną (dz. nr 59), budowa chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórka części istniejących utwardzeń
Rozpoczęto realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie”. Wykonawcą zadania jest AS ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok, które po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wynosi 1.423.828,32 zł, co stanowi 80% wartości zadania
W ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR otrzymano wsparcie w łącznej wysokości 2.989.000,- zł na realizację następujących zadań: wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego – 490.000,- zł oraz na budowę sieci wodociągowej z pompownią wody i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej – 2.499.000,- zł. Przyznane dofinansowanie może pokryć maksymalnie 98 proc. kosztów inwestycji, wkład własny stanowi 2 proc. wartości inwestycji.

2022-10-10 11:58

Rozpoczęto prace przy przebudowie ulicy Jerzmanowickiej

28 lipca zawarto umowę z Wykonawcą firmą AS ROADS Sp. z o.o. z siedziba w Legnicy. Wartość umowy to 1.742.910,00 zł. Roboty budowlane będą obejmowały przebudowę układu drogowego, budowę oświetlenia, budowę zjazdów oraz budowę chodników.
Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok w wysokości 1.423.828,32 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2022-09-16 12:21

Żłobek Miejski: wakacyjne porządki i remonty

Żłobek funkcjonuje 11 miesięcy w roku z jednomiesięczną przerwą wakacyjną. W roku 2022 był to lipiec. Czas, w którym nie ma dzieci w Żłobku, jest dobrą okazją do usuwania usterek, napraw, drobnych remontów – informuje Lucyna Setla – Bar dyrektor Żłobka Miejskiego w Chojnowie: w placówce wykonano: wymieniono pęknięty świetlik znajdujący się w holu budynku, usunięto pęknięcia i zacieki powstałe na sufitach i zawilgocenia ścianach w: kuchni, sypialni grupy dzieci starszej, pomieszczenie Intendenta, korytarzu od strony kuchni, na zmywaku. Dokonano napraw/wymiany: wymiana zaworu zwrotnego gorącej wody, naprawa zaworu wody przy pralce, wymiana grzałki w pralce. Założono nowe gniazda elektryczne odseparowujące urządzenia: szafy chłodnicze (z uwagi na przeciążenia elektryczne), dokonano wymiany styczników elektrycznych odpowiedzialnych za pracę okapu w kuchni (w skrzynce rozdzielczej).
Założono oświetlenie w wewnątrz i na zewnątrz wózkowni oraz na budynku Żłobka – od strony wjazdu dla dostawców (oświetlenie oszczędne-na czujniki ruchu). Wyprano tapicerkę foteli w holu Żłobka. Wymyto zadaszenie-szklany daszek- wieńczący 2 tarasy przy budynku. Założono folie ozdobne w oknach typu one way vision (przy partycypacji w kosztach przez Radę Rodziców Żłobka). Wymieniono wyschłe i uszkodzone przez słońce kwiaty. Ponadto dokonano prac porządkowych, sprzątania po remoncie pomieszczeń Żłobka i w jego otoczeniu, koszenie trawy. W ramach przygotowań do rozpoczęcia nowego roku zostały zawarte nowe Umowy z rodzicami dotyczące świadczenia usług żłobka na rok szkolny 2022/2023, a w dniach 23,24,25 sierpnia w godzinach popołudniowych zorganizowano „drzwi otwarte” dla nowych dzieci z rodzicami celem zapoznania się z opiekunami, pomieszczeniami Żłobka oraz zasadach w nim panujących.

2022-08-30 15:41

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie