Aktualności

Budowa ulicy Bielawskiej

Trwają roboty budowlane na ul. Bielawskiej. Wykonano podbudowę wraz z obrzeżami oraz chodniki. W obrębie drogi, tuż przy ogrodach działkowych, zostanie wybudowanych 26 miejsc parkingowych. Inwestycja jest realizowana dzięki otrzymanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800 tysięcy złotych.

2021-06-15 16:22

Odnowiono przejścia dla pieszych

Zakończone zostały roboty polegające na malowaniu oznakowywania poziomego przejść dla pieszych na drogach miejskich. Przejścia w kolorystyce biało-czerwonej są lepiej widoczne dla kierowców, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo pieszych. Roboty wykonała firma Admal Adam Malerowicz z siedzibą w Czerwińsku. Wartość robót 55.417,65 zł.

2021-06-15 16:03

Dotacja dla Chojnowa

Gmina Miejska Chojnów otrzymała wsparcie w wysokości 300.000,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Goliszowie, która obejmie przebudowę istniejącego zbiornika na komorę tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

2021-06-15 16:01

Budowa Pumptracka i Skateparku

➡Miłośnicy ekstremalnej jazdy odliczają dni do ukończenia budowy pumptracka i skateparku. Każdego dnia zmienia się teren nad rzeką Skorą. Obecnie wykonywany jest pumptrack. ➡Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana składająca się z warstwy mineralno – piaszczystej tworzącej geometrie nasypów, konstrukcji właściwej profilującej i wyrównującej trasę toru oraz nawierzchni bitumicznej. Podbudowę stanowi grunt rodzimy, na którym zostanie ułożony piasek stabilizowany cementem, na której zostanie ułożona konstrukcja ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym z muldami i skarpowaniem. Warstwę jezdną stanowi warstwa z betonu asfaltowego ułożona na warstwie podbudowy z kruszywa zagęszczonego mechanicznie. ➡Pumptrack będzie miejscem do ćwiczeń sportów rowerowych. 4 tory, łączyć się będą ze sobą bandami oraz centralnym punktem w kształcie ronda. Obiekty zostaną przystosowane do różnych poziomów zaawansowania, więc będą mogły z nich korzystać osoby w różnym wieku i o zróżnicowanych umiejętnościach. Wyczekiwany obiekt przyczyni się do systematycznego prowadzenia treningów oraz współzawodnictwa sportowego, które kształtuje charakter i mobilizuje do pracy nad sobą. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2021-06-15 14:08

Ulica Bielawska w remoncie

Na ulicy Bielawskiej trwają prace budowlane. Roboty obejmują m.in. budowę 26 miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę sieci oświetlenia drogowego. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac.

2021-06-02 12:52

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie