Aktualności

Sieci wodociągowa i kanalizacji ogólnospławnej
W ulicach Niemcewicza, Pl. 3 Maja oraz Małachowskiego trwa budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków. Inwestycję realizuje wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma z Lubania - ELTOR Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Ten sam Wykonawca zrealizuje w tym roku również budowę sieci wodno-kanalizacynych w ul. Witosa na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki oraz budowę oświetlenia drogowego ulic: Kraszewskiego i Wrzosowa.
data publikacji: 2016-10-13 08:49
 
Budowa nawierzchni ulicy Rejtana.
Firma Brukarska GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa zakończyła budowę nawierzchni ulicy Broniewskiego i rozpoczęła realizację następnej inwestycji drogowej w mieście. Na terenie ulicy Rejtana trwają prace związane z wymianą nawierzchni ulicy i chodników oraz budową oświetlenia drogowego. Ulica i chodniki otrzymają nowe nawierzchnie z kostki granitowej ułożone na podbudowie z kruszywa kamiennego. Oświetlenie ulicy stanowić będą stylowe lampy typu parkowego jak w pobliskim Rynku. Zakończenie prac przewidziano na dzień 30.09.2016 r.
data publikacji: 2016-08-03 13:35
 
Budowa nawierzchni ulicy Broniewskiego
Firma Brukarska GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa rozpoczęła inwestycję drogową - budowę nawierzchni ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Lubińskiej do ul. Staffa. W ramach tej inwestycji wymieniana jest także stara nawierzchnia ulicy Broniewskiego do skrzyżowania z ulicą Baczyńskiego. Prace potrwają do 30.09.2016 r. Nowa nawierzchnia wykonana będzie z betonowej kostki brukowej.
data publikacji: 2016-06-10 08:27
 
Nowy dach na budynku Gimnazjum nr 2
Od dwóch tygodni trwają prace przy wymianie pokrycia dachu na budynku Gimnazjum nr 2. Firma - Przedsiębiorstwo Handlowo – Budowlane „Tyliński” Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 49. rozbiera stare pokrycie, układa folię dachową oraz przybija nowe łaty i kontrłaty. Na części dachu od strony ulicy Konarskiego układane są już nowe obróbki blacharskie oraz dachówki. Zakończenie prac zaplanowane jest na dzień 30.08.2016 r.
data publikacji: 2016-06-10 08:22
 
Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Wyspiańskiego k. Jerzmanowic
Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami ścieków mające obsługiwać planowane osiedle domów jednorodzimmych przy ul. Wyspiańskiego koło Jerzmanowic. Sieci - wodociągowa i kanalizacji sanitarnej włączone zostaną do sieci miejskiej, po przeprowadzeniu ich pod torami PKP. Dzięki tej inwestycji podłączone zostaną do systemu wodociągoweg i kanalizacyjnego budynki przy ul. Wyspiańskiego przed torami. Inwestycja ma być zakończona w terminie do dnia 31.08.2016 r.
data publikacji: 2016-04-19 11:09
 
<< nowsze | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10  | 11  | 12  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie