Aktualności

Prace budowlane na ulicy Sikorskiego

Szanowni użytkownicy dróg! W związku z trwającymi pracami budowlanymi (budowa sieci wodno – kanalizacyjnej) na ulicy Sikorskiego ruch jest utrudniony. Od soboty (24 lipca) na ulicy Sikorskiego będzie obowiązywać zwężenie jednostronne. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac. Za zaistniałe utrudnienia w imieniu wykonawcy prac oraz zarządcy drogi przepraszamy.

2021-07-22 14:14

Nowe oświetlenie

Zakończono budowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Legnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (za stacją paliw) wraz z wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych (3 przejścia). Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Elektros" Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu.

2021-07-22 09:51

Prace budowlane na ulicy Sikorskiego

Trwają prace związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2021-07-21 15:47

Nowe oświetlenie na ul. Legnickiej

Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego przy ul. Legnickiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego. W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wybudowana linia kablowa oraz 15 szt. słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED, w tym 6 kompletów zostanie przeznaczonych do doświetlenia przejść dla pieszych. Doświetlenie poprawia widoczność pieszego oraz zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Roboty budowlane zostaną wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „Elektros” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2021-06-15 16:27

Rozpoczęto prace budowlane przy ul. Sikorskiego

W czerwcu zawarto umowę z firmą ROBKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy na wykonanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie”. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz budowę 18 przyłączy wody, budowę kanalizacji ogólnospławnej oraz budowę 18 przyłączy kanalizacji sanitarnej zaślepionych na granicy działek, budowę 18 przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budowę 5 wpustów ulicznych deszczowych wraz z ich podłączeniem rurami do projektowanej kanalizacji ogólnospławnej. Wartość robót wynosi 461.329,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2021 roku. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2021-06-15 16:24

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie