Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II

3 listopada zawarto umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II”. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj - wybuduj. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Terlan sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Partner Konsorcjum - Hydrowodkan sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wartość zadania 12.311.135,60 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.400.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez 2 lata. Zakończenie przewiduje się w 2025 roku.

2023-12-01 20:13

Nowa ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską w Parku Piastowskim

Na terenie parku zamontowano siedem obiektów użytkowych służących rekreacji tj. trampolinę, rampę poziomą , tor przeszkód, mostek, równoważnię , balans na sprężynach i rampę pochyłą.Trasa obiektów prowadzi pomiędzy istniejącymi ścieżkami parkowymi i istniejącym starodrzewiem. Obiekty te stanowią uzupełnienie funkcji rekreacyjnej terenu, na którym jest plac zabaw. Ścieżka zdrowia jest dedykowana dzieciom w wieku szkolnym i przedszkolnym, młodzieży i osobom dorosłym chcącym aktywnie spędzać czas. Wykonawcą zadania była firma Lars Laj Sp. z o.o. Łączny koszt zadania wyniósł 46.126,88 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

2023-11-08 14:56

Prace remontowe w budynku SP 4

Trwają prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego. Umowę zawarto 2 sierpnia z firmą PRBiUT Karbud Karol Adamczyk z Kielc. W ramach inwestycji prace budowlane w podziale na następujące etapy: Etap 1: Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z malowaniem sal lekcyjnych Etap 2: Remont pomieszczeń budynku szkoły, obejmujący salę gimnastyczną i pomieszczenia bloku sportowego. Wartość zawartej umowy to 1.436.333,50 zł. Miasto Chojnów otrzymało promesę inwestycyjną z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wys. 490.000,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku.

2023-10-19 08:29

Wymiana kotłów grzewczych w SP 3

W Szkole Podstawowej nr 3 trwa wymiana kotłów grzewczych. Zadanie obejmuje m.in. demontaż i utylizację dwóch istniejących kotłów gazowych, montaż dwóch pieców gazowych kondensacyjnych, dostosowanie połączeń do istniejącej w kotłowni instalacji centralnego ogrzewania
Wymiana kotłów w dużym stopniu przyczyni się do usprawnienia instalacji grzewczej, a więc także do zmniejszenia kosztów ogrzewania, zwiększy bezpieczeństwo, komfort i bez wątpienia ma pozytywny wpływ na jakość powietrza.

2023-10-18 14:30

Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie

Trwają prace przy inwestycji pn. „Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie” Powstaje tu 27 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i nowa kanalizacja deszczowej z uzbrojeniem. W zakresie branży elektrycznej zostanie wybudowana nowa linia kablowa, wymienione zostaną słupy oświetleniowych, które będą wyposażone w oprawy energooszczędne typu LED oraz wykonane zostanie oświetlenie chodnika. W ramach zadania nastąpi włączenie jezdni manewrowej parkingu do istniejącego układu drogowego na ul. Kościuszki, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa drogowego na tym obszarze oraz znacznie ułatwi poruszanie się w tym układzie komunikacyjnym. Prace wykonuje firma Granit-Bruk Mirosław Furmanek z siedzibą w Chojnowie.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe przekazało w tym miejscu teren wykonawcy, z którym podpisano umowę na remont i przebudowę skrzyżowania ulic drogi wojewódzkiej nr 328 i drogi powiatowej nr 2226D – skrzyżowania przy Pl. Dworcowym.

2023-10-17 13:35

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie