Aktualności

Budowa skate parku i pump tracka zakończona

Zakończyła się budowa wyczekiwanej przez dzieci i młodzież inwestycji, jaką była budowa skate parku i pump tracka. Warto przypomnieć, że to pomysł ponad 100 młodych osób, które zwróciły się z prośbą i wnioskiem o rozpatrzenie budowy nowych rekreacyjnych obiektów w Chojnowie. 23 listopada inwestycja została odebrana przez komisje. Rozpoczęto procedurę pozwolenia na użytkowanie terenu rekreacyjno - sportowego. Obiekt zgłoszono do nadzoru budowlanego Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Czekamy na decyzje związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. Na terenie skate parku i pump tracka zostało zamontowane oświetlenie, które pozwoli korzystać z niego również po zmroku. Oficjalne otwarcie inwestycji przewiduje się w grudniu. Pump track to tor przeszkód składający się z garbów, małych uskoków, profilowanych zakrętów, różnic poziomów. Specjalny tor o kształcie zamkniętej kuli, zbudowany z zakrętów i muld jest torem typowo rowerowym, ale będą mogli z niego korzystać również miłośnicy rolek, hulajnóg i deskorolek. Skate park zakłada betonowo - monolityczną technologię. Elementy skate parku przeznaczone są do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach typu BMX oraz hulajnogach z myślą o początkujących i średnio zaawansowanych użytkownikach. Nowe rekreacyjne obiekty przyczynią się do aktywnego spędzania czasu na powietrzu przez entuzjastów i miłośników jednośladów i innych form aktywności fizycznej.

2021-11-24 11:28

Miasto Chojnów z dofinansowaniem

Miasto Chojnów otrzyma dofinansowanie w kwocie 4 446 000 złotych na inwestycje: przebudowa ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z budżetu państwa. Pierwszy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Promesę z rąk Krzysztofa Kubowa szefa gabinetu Rady Ministrów odebrał burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies: „Miasto złożyło dwa projekty. Pierwszy dotyczył oczyszczalni ścieków, która służy całej ziemi chojnowskiej i nie tylko. Drugi związany był z modernizacją dróg w mieście. Bardzo się cieszymy z przyznanych nam środków. Korzystając z okazji chciałbym podziękować panu ministrowi, pani senator, pani poseł ponieważ w ostatnim okresie otrzymaliśmy również środki pozabudżetowe, związane z infrastrukturą sportową na budowę pumptracka i skateparku. Na pewno złożymy kolejny wniosek związany z modernizacją oczyszczalni ponieważ ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna”. Była to pierwsza edycja pilotażowego programu Polski Ład. Kolejne wnioski można składać już w listopadzie. Zdjęcia: e – legnickie

2021-10-26 09:30

NOWY PLAC ZABAW

Trwają prace montażowe nowego placu zabaw na terenie rekreacyjno – sportowym przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Gmina Miejska Chojnów zawarła umowę na „Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego dz. nr 12/10, obręb nr 0004, Chojnów” z firmą BabyCam Paweł Chodkowski z siedzibą w miejscowości Reguły. Dzieci będą mogły bawić się na nowym i nowoczesnym placu zabaw, który posiada różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne oraz elementy ruchome. Urządzenia stymulują wszechstronny rozwój fizyczny dziecka oraz umożliwiają jednoczesną zabawę w dużej grupie dzieci. Dzięki temu dzieci uczą się nawiązywać relacje z rówieśnikami i współpracować w grupie.

2021-09-15 14:36

Nowa ulica Bielawska

Zakończyły się prace na ulicy Bielawskiej. Inwestycja dopełniła wcześniejsze modernizacje, zrealizowane w tej części miasta. Roboty budowlane objęły m.in. budowę 26 miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę sieci oświetlenia drogowego. Na realizację inwestycji przyznane zostały środki w wysokości 800 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów. Nowa asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a chodnik przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych.

2021-08-27 12:09

Chojnów z dofinansowaniem

Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok. Na realizację zadania polegającego na przebudowie przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego, znajdującego się w bezpośredniej lokalizacji przy Szkole Podstawowej nr 3, przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 49.773,60 zł, co stanowi 80% planowanych kosztów inwestycji. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, poprzez wprowadzenie wyniesienia przejścia dla pieszych wraz z azylem oraz oznakowaniem pionowym w tle folii fluorescencyjnej, które przyczynią się do przestrzegania ograniczeń prędkości.

2021-07-30 10:08

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie