Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Zakończono zadanie „Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie”

To nie koniec remontów budynku przy ul. Konarskiego. 17 stycznia została podpisana umowa na realizację kolejnego etapu remontu polegającego na wykonaniu prac remontowych w zakresie malowania korytarzy oraz klatki schodowej w budynku szkoły.

2024-01-23 09:56

Nowe boisko wielofunkcyjne przy Przedszkolu Miejskim nr 1

2 stycznia dokonano odbioru końcowego robót polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 18. Wykonawcą zadania była firma DARMAR Dariusz Stos z siedzibą w Bożejowicach. Łączna wartość zadania to ok. 250 tys. zł. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sportową poliuretanową z wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Istotnymi elementami obiektu są zamontowane piłkochwyty, które stanowią ochronę dzieci bawiących się w pozostałej części ogrodu oraz zabezpieczenie przed wydostaniem się piłki poza obszar boiska.

2024-01-05 13:13

Modernizacja oświetlenia ulicznego - program „Rozświetlamy Polskę”

Rozstrzygnięto dziewiątą edycję Programu Inwestycji Strategicznych poświęconą modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Samorządom przyznano w sumie prawie 1 mld zł na 1214 inwestycji. Wśród nich znalazł się pozytywnie oceniony wniosek Chojnowa. Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia. Wnioski o dofinansowanie nie mogły obejmować budowy nowych instalacji oświetleniowych, zastępujących istniejące. Przyznane dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20 proc.

2023-12-07 13:34

Roboty budowlane w ulicach Wojska Polskiego i Ignacego Paderewskiego

30 listopada podpisano umowy z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zawarte umowy dotyczą realizacji zadań obejmujących wykonanie robót budowlanych w ulicach Wojska Polskiego oraz Ignacego Paderewskiego w Chojnowie. Pierwszym zadaniem jest budowa sieci wodociągowej. Drugim - remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie wraz z remontem kanalizacji ogólnospławnej.

2023-12-01 20:18

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

21.11.2023 r. zawarto umowę z firmą RS Energy Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie”. Wartość zadania 169.997,07 zł. Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie składać się z 116 szt. modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych. Projektowane na dachu moduły fotowoltaiczne zostaną podłączone do optymalizatorów mocy oraz do jednego inwertera fotowoltaicznego o mocy 50 kW. Podstawowymi celami przedsięwzięcia jest produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej na potrzeby własne zasilania obiektu oraz obniżenie kosztów.

2023-12-01 20:15

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie