Aktualności

Zrealizowano Budżet Obywatelski 2021 - Pracownia przedmiotowa Interatkin i Mobilne miasteczko rowerowe w Chojnowie

Pracownia przedmiotowa Interatkin w Szkole Podstawowej nr 3 jest przeznaczona do pracy trzydziestu uczniów i jednego nauczyciela. Jej wyposażenie umożliwi prowadzenie zajęć z chemii, geografii, biologii i fizyki. Multimedia oraz oprogramowanie pozwoli na prowadzenie interaktywnych zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie, co z pewnością przełoży się na podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie z przedmiotów przyrodniczych. Pracownia przedmiotowa Interaktin dzięki swojemu wyposażeniu gwarantuje najwyższy poziom edukacji z przedmiotów przyrodniczych. W jej skład wchodzi biurko nauczycielskie, 5 stolików „wysp" dla uczniów, szafa laboratoryjna, 30 ergonomicznych krzeseł dla uczniów, jeden fotel dla nauczyciela oraz 12 tapet tematycznych. Pracownia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny – monitor dotykowy zintegrowany z blatem, komputer stacjonarny nauczyciela, monitor interaktywny 75" – oraz oprogramowanie takie jak: Class VR Premium wirtualne laboratorium przedmiotowe, licencja na roczny dostęp do portalu wirtualnych lekcji, interaktywne plansze przyrodnicze (chemia, fizyka, biologia, geografia). Mobilne miasteczko rowerowe Lokalizacja projektu: boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Podstawowym celem projektu jest promocja codziennej jazdy rowerem wraz z praktyczna nauką bezpiecznego poruszania się dzieci w ruchu drogowym w warunkach miejskich i poza miejskich oraz oswajaniem ich z codziennymi sytuacjami, które mogą wydarzyć się na drodze. Specjalnie przygotowane miasteczko umożliwi przeprowadzenie w sposób profesjonalny praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Mobilne miasteczka drogowe w zestawie, oprócz rozkładanych, antypoślizgowych gumowych mat, które imitują asfalt i wyznaczają drogi miasteczka rowerowego, są wyposażone także w mini znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną w formie sterowanych ręcznie standardowych sygnalizatorów, jak i sygnalizatorów kolejowych połączonych z automatycznie podnoszonymi i opuszczanymi rogatkami. Takie elementy miasteczka są w stanie zasymulować różne sytuacje na drodze, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości. Dzięki nim dziecko może sobie je w przyszłości odtworzyć, kiedy będzie poruszało się rowerem po prawdziwej drodze. Bardzo ważną zaletą mobilnych miasteczek rowerowych jest to, że można je w dowolny sposób rozkładać i składać. Pozwala to na ich wykorzystywanie nie tylko na zewnątrz (np. na boisku czy na placu), ale także w pomieszczeniach zamkniętych (jak chociażby sala gimnastyczna czy hala). W zależności od okazji można je przenosić z miejsca na miejsce, a także w dowolny sposób układać tak, by za każdym razem symulowały one inny układ ulic, znaków i sygnalizacji świetlnej. Pozwala to na zrozumienie zasad ruchu drogowego, a nie uczenie się ich na pamięć.

2022-02-24 10:46

Dofinansowanie w ramach Konkursu: „Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Informujemy, że wniosek Gminy Miejskiej Chojnów w konkursie na wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym został zaakceptowany i gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości aż 401.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia. W ramach programu 166 uczniów z terenu miasta otrzyma następujący sprzęt komputerowy: 20 komputerów stacjonarnych, 137 laptopów oraz 9 tabletów. Teraz kolejnym etapem przedsięwzięcia będzie podpisanie umowy o dofinansowanie z Operatorem konkursu, a następnie przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego. Po dokonaniu przez Gminę Miejską Chojnów zakupu, sprzęt zostanie przekazany użytkownikom na własność.

2022-02-22 09:52

Inwestycje 2021 - podsumowanie

W zakresie inwestycji, projektów inwestycyjnych i infrastruktury miejskiej oraz remontów w sferze komunalnej: *Zrealizowano zadanie pn.: "Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu" na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kusocińskiego o długości 328 m. Koszt zadania wyniósł 742.606,21 zł i został w całości sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. *Zrealizowano zadanie pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie". Wartość inwestycji wyniosła 488.857,42 zł, z czego 203.054,05 zł sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. *Zrealizowano zadanie w całości sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: "Budowa oświetlenia na terenie miasta Chojnowa", które obejmowało: budowę oświetlenia ulicznego ul. Andersa - Gen. St. Maczka; wartość inwestycji 39.394,44 zł, budowę oświetlenia drogowego ul. Legnickiej; wartość inwestycji 98.825,30 zł. * Zakończono przebudowę ul. Słowiańskiej w zakresie zmiany nawierzchni drogowej oraz budowy kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 305.870,33 zł. * Wybudowano teren rekreacyjny - skatepark i pumptruck wraz z dojściami i elementami małej architektury. Wartość zadania wyniosła 1.402.613,87 zł, z czego 671.800,00 zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska Edycja 2021. * Wykonano ogrodzenie panelowe na terenie skateparku i pumptracka; wartości zadania 41.528,42 zł. * Wybudowano plac zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji o wartości 129.765,00 zł. * Zakończono roboty budowlane i instalacyjne w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie w zakresie zabezpieczenia pażarowego budynku (zgodnie z zaleceniami PPO) polegające na dostawie i montażu drzwi przeciwpożarowych oraz elektronicznych trzymaczy drzwiowych na łączną kwotę 129.064,30 zł. * Przeprowadzono prace remontowe dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie za kwotę 104.680,84 zł. * Zakończono realizację zadania "Dostawa mobilnego miasteczka rowerowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wartość zadania 50.800,00 zł. * Rozpoczęto realizację zadania "Przebudowa przejęcia dla pieszych droga nr 104386D, ul. Dąbrowskiego w Chojnowie". Wartość zadania wynosi 97.809,60 zł; dofinansowanie w wysokości 49.773,60 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejęciach dla pieszych. * Wykonano malowanie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych na drogach miejskich o wartości robót 55.417,65 zł, * Zakupiono 250 ton piasku w ramach akcji zima. * Wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni dróg przy pomocy grysu i emulsji oraz wyrównano nawierzchnie dróg gruntowych. * Zlecono odnowienie witaczy na wjazdach do miasta. * Zamontowano nowe kosze uliczne wzdłuż ul. Kolejowej i Legnickiej. * Zawarto umowy na: - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie, - przygotowanie dokumentacji obejmującej wykonanie projektu zagospodarowania terenu na budowę placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego, - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla planowanego zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie (etap II) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, - opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Wrzosowej i Leśnej.

2022-02-03 10:08

Nowe przejście dla pieszych

Trwają prace nad przejściem dla pieszych na ul. Dąbrowskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu. Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok. Na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych droga nr 104386D, ul. Dąbrowskiego, Chojnów” przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 49.773,60 zł. Wykonawcą zadania jest Firma Brukarska GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa. Wartość zadania wynosi 97.809,60 zł. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych poprzez wprowadzenie wyniesienia przejścia dla pieszych z azylem, zastosowanie oznakowania pionowego w tle folii fluorescencyjnej oraz nowego oznakowania poziomego.

2022-01-12 08:56

342.600,00 zł na Laboratoria Przyszłości

Blisko 350 tys. zł otrzymał chojnowski samorząd w ramach rządowego projektu „Laboratorium Przyszłości” W ramach tego Programu dwie chojnowskie szkoły podstawowe sfinansują zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ideą projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

2021-12-13 13:15

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie