Aktualności

Kontynuacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Witosa.
Rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków w ulicach Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. z Nowogrodźca, realizuje II i III etap inwestycji przebudowy sieci wod-kan w rejonie ulic Niemcewicza, Małachowskiego, Witosa. Celem inwestycji jest skierowanie ścieków z osiedla Wyspiańskiego oraz ulic objętych projektem do sieci miejskiej przez wpięcie kanalizacji tłocznej do studni rozprężnej w ul. Mickiewicza. Dotychczas ścieki doprowadzane były do przepompowni w ul. Fabrycznej, skąd tłoczone były do kanalizacji w ul. Kościuszki. Rezultatem realizacji projektu będzie odciążenie przepompowni ścieków, która niejednokrotnie, przepełniona w czasie obfitych opadów deszczu, wylewała na przyległe drogi i parkingi.
data publikacji: 2017-03-22 14:54
 
Budowa chodnika Michów-Chojnów
Po zimowej przerwie Wykonawca, firma BRUK-BET Mirosław Furmanek z Chojnowa wznowił prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 328 (ul. Legnicka) łączącego Michów z Chojnowem. Inwestycja finansowana jest w 50% przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Po 25% kosztów poniosą Gmina Chojnów oraz Miasto Chojnów. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się wzdłuż drogi nr 328.
data publikacji: 2017-03-22 14:35
 
Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Kraszewskiego i Wrzosowej
Firma z Lubania - ELTOR Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wygrała również przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w ulicach Kraszewskiego i Wrzosowej. W zeszłym tygodniu rozpoczęły się prace przy inwestycji - zakończenie robót w dniu 30.11.2016 r.
data publikacji: 2016-11-21 10:27
 
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa
W ulicy Witosa, na odcinku od ulicy Kolejowej do Kościuszki Wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym, firma z Lubania - ELTOR Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, rozpoczął inwestycję. Przewidywany termin zakończenia robót ustalono na dzień 30.11.2016 r.
data publikacji: 2016-11-21 10:23
 
Nowy chodnik wzdłuż ulicy Reja
Rozpoczęta została budowa chodnika wzdłuż ulicy Reja - od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego. Chodnik wykonany będzie z granitowych płyt wbudowanych w bruk kamienny z kostki granitowej. Rodzaj nawierzchni został dobrany ze względu na położenie ulicy w strefie konserwatorskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku, poddanego niedawno rewitalizacji. Inwestycja przygotowywana była od dwóch lat, w trakcie których wykonano przebudowę, podlegającego częstym awariom, wodociągu w chodniku oraz budowę nowego oświetlenia drogowego (inwestycja Taurona). Dopiero po wykonaniu prac pod i wzdłuż chodnika można było ułożyć nową nawierzchnię. Prace wykonuje firma TRANS-PIOTR.
data publikacji: 2016-10-13 09:00
 
<< nowsze | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie