Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Rozbudowa żłobka miejskiego „Słoneczko”

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, w szczególności tych najmniejszych. Gmina Miejska Chojnów uzyskała pozwolenia na rozbudowę budynku żłobka miejskiego. Projekt przewiduje dobudowanie sali dla dzieci wraz z zapleczem sanitarnym, sypialnią, wózkownią i wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, co, elektrycznymi i klimatyzacją. Rozbudowana będzie piesza komunikacja, powstanie nowy plac zabaw. Powierzchnia projektowanej rozbudowy wynosi 147,6 m2, co pozwoli na powiększenie żłobka o dodatkowe 24 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

2024-04-02 13:50

Remont zaplecza sportowego na stadionie po pożarze

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku szatni na Stadionie Miejskim w Chojnowie złożono 7 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę w wys. 96.499,65 zł złożyła Firma PRBIUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą w Kielcach. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

2024-03-27 17:18

Odbiór końcowy robót - instalacja fotowoltaiczna na dachu sali gimnastycznej SP4

26 marca został przeprowadzony odbiór końcowy robót obejmujących budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,88 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

2024-03-27 09:06

Instalacja fotowoltaiczna na dachu sali gimnastycznej SP4 - zakończenie prac

Zakończono prace przy budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,88 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Zainstalowano 116 modułów fotowoltaicznych podłączonych do optymalizatorów, co umożliwia monitorowanie poprawności pracy każdej pary modułów. Na etapie przygotowywania inwestycji podjęto decyzję o zastosowaniu najbezpieczniejszych dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego. Zastosowane rozwiązania pozwalają na kontrolę temperatury złącz wykorzystywanych w okablowaniu, które są najsłabszym ogniwem w instalacji fotowoltaicznej. Urządzenia wyposażone są także w funkcję wykrywania zwarć łukowych. Na etapie budowy dokonano także modernizacji instalacji odgromowej na obiekcie.

Instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała rocznie około 50000 kWh energii elektrycznej. Około 80% produkowanej energii będzie zużywana bezpośrednio na potrzeby obiektu, co wpłynie w istotny sposób na obniżenie opłat za energię elektryczną. Przy obecnych wysokich i ciągle rosnących cenach energii elektrycznej zwrot z inwestycji nastąpi w okresie od 36 do 42 miesięcy.

Umowa na wykonanie instalacji została zawarta 21.11.2023 r. z firmą RS Energy Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie. Wartość zadania wyniosła 185.309,99 zł.

2024-03-19 16:13

Przebudowa dróg oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta w 2024 roku

Trwają inwestycje na ulicach Wojska Polskiego oraz Ignacego Paderewskiego realizowane przez firmę Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pierwsza, to budowa nowej sieci wodociągowej o długości 860 metrów wraz z przyłączami wodociągowymi o długości ponad 200 m. Na trasie sieci wodociągowej wykonane zostanie 7 hydrantów p.poż wraz z zasuwami odcinającymi. Wartość zadania to 934.800,00 złotych. Druga, to remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego o długości blisko 1,5 km wraz z remontem kanalizacji ogólnospławnej. [..]

2024-03-15 13:46

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie