Aktualności

Trwają prace przy ul. Kilińskiego

Trwają prace przy budowie parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kilińskiego Powstaje tu 30 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, nowe chodniki, nowe oświetlenie, przebudowywana jest kanalizacja deszczowa. Inwestycja realizowana jest dzięki dotacji w wysokości 4,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którą pozyskano na „Przebudowę ulic Sikorskiego, Boh. Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowę parkingu przy ul. Kilińskiego".

2022-07-19 12:34

Zakończono prace przy budowie ul. Andersa

Inwestycję zrealizowano dzięki dotacji w wysokości 4,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskano na „Przebudowę ulic Sikorskiego, Boh. Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowę parkingu przy ul. Kilińskiego".

2022-07-19 12:31

Kolejne miliony dla Chojnowa

Znane są już wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.14 lipca w Starostwie Powiatowym w Legnicy wręczone zostały promesy w związku z rozstrzygnięciem naboru dla gmin popegeerowskich.Promesy wręczał minister Krzysztof Kubów - szef Gabinetu Politycznego premiera Mateusza Morawieckiego.

2022-07-15 09:27

Podpisanie umowy z Wykonawcą na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Gmina Miejska Chojnów informuje, że zawarła umowę z Wykonawcą firmą EUROIMPEX SA z siedzibą we Wrocławia, w związku z rozstrzygnięciem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR". Sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu w ciągu dwóch miesięcy. Dzięki umowie zawartej z rządowym Centrum Projektów Cyfrowa Gmina, samorząd przekaże sprzęt komputerowy o łącznej wartości 401.500,00 zł. Przyznany grant w całości pokryje koszty zakupu sprzętu komputerowego, który trafi do 166 uczniów z rodzin zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowały dawne PGR.

2022-07-14 14:33

Budowa oświetlenia na ul. Paderewskiego zakończona

23 czerwca dokonano odbioru końcowego budowy oświetlenia na ul. Paderewskiego. W ramach realizacji zadania wymienionych zostało 20 kompletów lamp oświetleniowych z oprawami LED wraz z linią zasilającą oraz została zamontowana rozdzielnica zasilana nową linią kablową. Zakres zadania obejmował doświetlenie 5 przejść dla pieszych. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Firma Maciuś Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie oraz firmą Erget Sp. z o.o. z Chojnowa. Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. złotych. Gmina Miejska Chojnów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej stanowiącą 75% wartości zadania tj. 89.929,00 zł na projekt pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie". Celem realizacji zadania jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego mieszkańców miasta Chojnowa.

2022-06-28 15:28

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie