Aktualności

Budowa nawierzchni ulicy Broniewskiego
Firma Brukarska GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa rozpoczęła inwestycję drogową - budowę nawierzchni ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Lubińskiej do ul. Staffa. W ramach tej inwestycji wymieniana jest także stara nawierzchnia ulicy Broniewskiego do skrzyżowania z ulicą Baczyńskiego. Prace potrwają do 30.09.2016 r. Nowa nawierzchnia wykonana będzie z betonowej kostki brukowej.
data publikacji: 2016-06-10 08:27
 
Nowy dach na budynku Gimnazjum nr 2
Od dwóch tygodni trwają prace przy wymianie pokrycia dachu na budynku Gimnazjum nr 2. Firma - Przedsiębiorstwo Handlowo – Budowlane „Tyliński” Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 49. rozbiera stare pokrycie, układa folię dachową oraz przybija nowe łaty i kontrłaty. Na części dachu od strony ulicy Konarskiego układane są już nowe obróbki blacharskie oraz dachówki. Zakończenie prac zaplanowane jest na dzień 30.08.2016 r.
data publikacji: 2016-06-10 08:22
 
Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Wyspiańskiego k. Jerzmanowic
Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami ścieków mające obsługiwać planowane osiedle domów jednorodzimmych przy ul. Wyspiańskiego koło Jerzmanowic. Sieci - wodociągowa i kanalizacji sanitarnej włączone zostaną do sieci miejskiej, po przeprowadzeniu ich pod torami PKP. Dzięki tej inwestycji podłączone zostaną do systemu wodociągoweg i kanalizacyjnego budynki przy ul. Wyspiańskiego przed torami. Inwestycja ma być zakończona w terminie do dnia 31.08.2016 r.
data publikacji: 2016-04-19 11:09
 
inwestycje w roku 2015
- Zakończono, rozpoczętą w 2013 r. (X) przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7. Inwestycja była dofinansowania ze środków unijnych w ramach funduszu RPO WD 2007-2013 w wysokości 6.448.960,86 zł. - Wykonano zagospodarowanie wnętrza kwartału w rejonie ulic: Kolejowa, Witosa, Kościuszki i Pl. Dworcowy. - Wymieniono i zmodernizowano pokrycie dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego. - Wykonano siłownię terenową Street Workout Park przy ul. Kilińskiego w sąsiedztwie „Orlika” - Wykonano system nawadniania płyty boiska piłkarskiego ze zraszaczami wynurzalnymi z podłączeniem do studni głębinowej na stadionie miejskim. - Wymieniono i rozbudowano wewnętrzną instalację p.poż w budynku Gimnazjum nr.2. - Wybudowano budynek żłobka miejskiego przy ul. Sikorskiego 20 wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną. Inwestycja była dofinansowana w wysokości 1.600.000 zł w ramach projektu rządowego „Maluch – edycja 2015”. - Zakupiono i zamontowano wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w budynku MOKSiR – sprzęt kina 3D.
data publikacji: 2016-01-08 08:17
 
Wypełnij ankietę i stwórz z nami - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chojnowa
Miasto Chojnów przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu strategicznego umożliwiającego zdiagnozowanie aktualnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i prognozę ich redukcji. Dokument będzie pomocny przy planowaniu inwestycji i ubieganiu się o dotacje na cele związane między innymi z modernizacją budynków i infrastruktury. Przyczyni się także do ograniczenia zużycia energii na terenie Chojnowa. Prosimy o wypełnienie możliwie wszystkich punktów ankiety. Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i zebrania ogólnych danych dotyczących zużywania energii dla całego miasta.
data publikacji: 2015-10-19 12:53
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie