Aktualności

Trwa przebudowa chojnowskich ulic

Trwają prace budowlane w związku z realizacją zadania „Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie", na które Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną w wys. 4.446.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obecnie prowadzone są roboty budowlane w ramach kolejnego etapu dotyczącego przebudowy ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego o łącznej długości 222,62 m wraz z budową nowych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane zostaną chodniki oraz sieć oświetlenia ulicznego obejmującego montaż słupów oświetleniowych z oprawami energooszczędnymi LED oraz budowę kablowej linii oświetlenia drogowego i przykanalików kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji ok. 1.909 tys. zł. Dobiegają końca prace na ulicy Andersa oraz Gen. Maczka, które zyskały nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonawcą zadania jest firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy Koszt inwestycji ok. 650 tys. zł.

2022-06-17 16:58

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego zbiornika - osadnika wstępnego (obecnie wyłączonego z eksploatacji) na komorę stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, montaż zespołów napowietrzających, montaż mieszadeł, montaż dekantera, montaż pompy osadu zagęszczonego, montaż dwóch dmuchaw , budowę rurociągów podziemnych: sprężonego powietrza , osadu zagęszczonego, cieczy nadosadowej. Gmina Miejska Chojnów otrzymała wsparcie w wysokości 300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dodatkowe dofinansowanie inwestycji w wysokości 450.000,00 zł, będzie pochodziło ze środków pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2022-04-06 14:45

Trwa budowa sieci oświetlenia drogowego na ul. Paderewskiego

11 stycznia została zawarta umowa z konsorcjum firm Firma Maciuś Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie oraz firmą Erget Sp. z o.o.. W ramach zadania zostanie wymienionych 19 kompletów lamp oświetleniowe wraz z linią zasilającą na nowoczesne lampy z oprawami LED oraz montaż nowej rozdzielnicy zasilanej nową linią kablową. Ważnym elementem inwestycji jest jednoczesne doświetlenie 5 przejść dla pieszych w ciągu ul. Paderewskiego. Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. złotych. Celem realizacji zadania jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Miasta Chojnowa. Zastosowanie opraw LED pozwala na zaoszczędzenie energii, są przede wszystkim bardziej ekologiczne od tradycyjnych lamp sodowych.

2022-04-06 14:42

Nowe przejście dla pieszych

Zakończono ostatni etap prac przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Na ulicy zostało wykonane nowe oznakowanie poziome. Roboty polegające na wyniesieniu przejścia dla pieszych wraz z montażem azylu, zastosowanie oznakowania pionowego w tle folii fluorescencyjnej oraz oznakowanie poziome stanowią nowe elementy uspokojenia ruchu drogowego na ul. Dąbrowskiego. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych. Wykonawcą zadania była Firma Brukarska GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa. Wartość zadania wynosi 97.809,60 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok. Na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych droga nr 104386D, ul. Dąbrowskiego, Chojnów” przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 49.773,60 zł.

2022-04-06 14:41

Polski Ład i inwestycje w mieście

Gmina Miejska Chojnów 7 marca br. podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie”. Wykonawcą zadania będzie firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. z Legnicy. Wartość umowy to 4.915.126,38 zł. Miasto Chojnów otrzymało promesę w kwocie 4 446 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zawartej umowy będą realizowane roboty budowlane w podziale na następujące zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z budową parkingów i chodników oraz wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej. Zadanie nr 2: Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i ulicy S. Konarskiego wraz z budową chodnika oraz zatoki postojowej w pasie drogowym, budowa instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowa parkingu. Zadanie nr 3: Przebudowa ulicy Andersa i ulicy Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni dróg oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej. Zadanie nr 4: Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego (30 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), przebudowa zjazdu na drogę gminną (dz. nr 59), budowa chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórka części istniejących utwardzeń.

2022-03-07 13:20

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie