Aktualności

Wypełnij ankietę i stwórz z nami - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chojnowa
Miasto Chojnów przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu strategicznego umożliwiającego zdiagnozowanie aktualnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i prognozę ich redukcji. Dokument będzie pomocny przy planowaniu inwestycji i ubieganiu się o dotacje na cele związane między innymi z modernizacją budynków i infrastruktury. Przyczyni się także do ograniczenia zużycia energii na terenie Chojnowa. Prosimy o wypełnienie możliwie wszystkich punktów ankiety. Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i zebrania ogólnych danych dotyczących zużywania energii dla całego miasta.
data publikacji: 2015-10-19 12:53
 
Kładka dla pieszych nad rzeką Skorą.
Zakończona została budowa kładki dla pieszych nad rzeką w ciągu ulicy Brzozowej. Następnym etapem, zaplanowanym na miesiące lipiec i sierpień , będzie budowa nawierzchni ulic Brzozowej i Racławickiej w celu włączenia kładki do układu komunikacyjnego. Wybudowana kładka musi jeszcze zostać dopuszczona do użytkowania przez Starostę Legnickiego.
data publikacji: 2014-06-30 10:59
 
Budowa ulicy Krótkiej
Po wykonaniu w latach ubiegłych oświetlenia oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Krótkiej, Miasto przystąpiło do budowy nawierzchni ulicy. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym, wykonawca - Firma GRANIT-BRUK rozpoczęła prace ziemne związane z korytowaniem pod ułożenie warstw podbudowy drogowej. Nawierzchnia ulicy wykonana będzie z betonowej kostki brukowej.
data publikacji: 2014-06-30 10:54
 
Przebudowa i rozbudowa budynku MOKSiR - dawny MDK
Konsorcjum firm - Przedsiąbiorstwo axyo.pl sp. z o.o i Filigran sp. z o.o. kontynuuje, rozpoczęte w październiku 2013 r. prace budowlane w obiekcie dawnego Miejskiego Domu Kultury przy ul. Małachowskiego 7. Po wyburzeniu wszystkich przybudówek, powstają dwa nowe bdynki przy budynku głównym. W rozbudowanym obiekcie mieścić się będą m.in.: sala widowiskowo-kinowa, sala taneczna, sala fitnes, kręgielnia, pracownie - muzyczna, teatralna, plastyczna i ceramiczna. Zakończenie budowy zaplanowane zostało na dzień 31.10.2014 r.
data publikacji: 2014-06-30 10:31
 
Remont Baszty Tkaczy - II etap
Wykonawca PHPU Demex Ryszard Fraś rozpoczął prace konserwatorsko-remontowe we wnętrzu Baszty Tkaczy. Jest to II etap inwestycji mającej na celu odrestaurowanie zabytkowego obiektu . Baszta będzie służyć potrzebom muzealnictwa w naszym mieście.
data publikacji: 2013-06-27 14:49
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie