Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

Dotacja na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Jarosława Dąbrowskiego

21 marca 2024 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024”. Gminie Miejskiej Chojnów została przyznana dotacja celowa w wysokości 118.100,00 zł, w związku ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wnioskiem o dofinansowanie, na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. J. Dąbrowskiego, S. Niemcewicza i ul. J.U. Małachowskiego w Chojnowie”. Burmistrz Miasta Chojnowa 26 kwietnia podpisał z Województwem Dolnośląskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

2024-05-23 10:25

Prace na półmetku

Inwestycja na ulicach Wojska Polskiego oraz Ignacego Paderewskiego przebiega zgodnie z harmonogramem. Zadanie składające się dwóch etapów jest właśnie na półmetku. Dobiega końca budowa nowej sieci wodociągowej o długości 860 metrów wraz z przyłączami wodociągowymi o długości ponad 200 m. Na trasie sieci wodociągowej wykonano 7 hydrantów p.poż wraz z zasuwami odcinającymi. Planowo postępuje też remont ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego o długości blisko 1,5 km wraz z remontem kanalizacji ogólnospławnej. Wykonawca na chwilę obecną wpina budynki do nowej sieci wodociągowej. Jednocześnie prowadzone są prace drogowe w zakresie przebudowy studni burzowych wraz z przykanalikami oraz przebudowa chodników. Ostatnim etapem będzie ułożenie nawierzchni asfaltowej na całej długości obu ulic.

2024-04-16 13:40

Remont w budynku szatni na Stadionie Miejskim

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że w firma PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą w Kielcach 10 kwietnia przejęła teren budowy, a w dniu 11 kwietnia przystąpiła do prac remontowych w pomieszczeniach budynku szatni na Stadionie Miejskim w Chojnowie. Dotychczas usunięto uszkodzone elementy zabudowy kartonowo-gipsowej, następnie będzie wykonywany remont uszkodzonej instalacji elektrycznej.
Ponadto Urząd przygotowuje koncepcję rozbudowy pawilonu szatniowego w celu poprawienia funkcjonalności obiektu i zrealizowania potrzeb dzieci i młodzieży uprawiających sport.

2024-04-16 11:40

Luneta dla miłośników obserwacji astronomicznych

Na terenie zielonym przy skateparku została zamontowana luneta astronomiczna. Miłośnicy obserwacji astronomicznych mogą korzystać z nowo zamontowanego urządzenia, dzięki któremu - jak zapewnia producent - będą mogli obserwować nie tylko planety takie jak Merkury, Wenus, Mars, Uran, Jowisz z 4 najjaśniejszymi księżycami (Europa, Ganimedes, Io, Kalisto), ale również liczne kratery na Księżycu, pasy chmur na powierzchni Jowisza, pierścień Saturna z najjaśniejszym księżycem Tytanem, mgławice M42 w pasie Oriona oraz Wielką Mgławicę w Andromedzie M31.

2024-04-11 15:18

Remont zaplecza sportowego na stadionie po pożarze

Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku szatni na Stadionie Miejskim w Chojnowie złożono najkorzystniejszą cenowo ofertę w wysokości 51 660,00 zł, którą złożyła Firma PRBIUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą w Kielcach. Z wybranym wykonawcą została zawarta umowa. Plac budowy zostanie przekazany 11 kwietnia br.

2024-04-05 15:30

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie