Aktualności

Plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie
Zakończył się kolejny etap modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Reymonta w Chojnowie. Po ubiegłorocznych, kompleksowych remontach wnętrze szkoły wraz z przebudową łazienek, oraz po zmianie otoczenia szkoły - wyburzeniu starego budynku, budowie nowego placu apelowego, oświetlenie dojść do budynku, chojnowski samorząd zrealizował kolejny zaplanowany element, który na pewno przypadnie do gustu najmłodszym uczniom szkoły, którzy po powrocie z zarządzonej w kraju kwarantanny będą mogli skorzystać z nowego, nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. Dla przypomnienia w ubiegłym roku miasto Chojnów na remonty i inwestycje w tej szkole wydało ponad milion złotych.
data publikacji: 2020-03-19 14:10
 
Budowa wodociągu miejskiego
Trwają prace przy realizacji długo oczekiwanej przez mieszkańców Chojnowa inwestycji związanej z zaopatrzeniem miasta w wodę. Wykonawca poinformował, że ułożone zostało już ponad 1,6 km kolektora wodnego. Kolektor układany jest w systemie bezwykopowym - przewiertami sterowanymi, co skutecznie przyspiesza pracę, a co najważniejsze jest mniej uciążliwe dla mieszkańców. Kolejnym etapem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu uzbrojenia studni na ujęciu wody w Konradówce oraz remont stacji uzdatniania wody, gdzie zamontowany zostanie nowy zestaw pomp wraz ze sterowaniem. Całkowita długość rurociągu to 3 km, całkowita wartość zadania to blisko 2,8 mln zł.
data publikacji: 2020-03-19 14:05
 
Inwestycyjny przegląd 2019
Najważniejszą ukończoną inwestycją w 2019 roku była „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego”. W czerwcu odbyło się jej oficjalne otwarcie. Obiekt pełni funkcję uzupełniającą dla Przychodni Rejonowej zlokalizowanej na działce sąsiedniej. Pięć poradni funkcjonalnych: poradnia RTG, urazowo – ortopedyczna, chirurgiczna, laboratorium diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska przyczynią się do zdecydowanego polepszenia jakości usług medycznych w mieście. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 388 375,88 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Kolejną ważnym przedsięwzięciem był remont szkoły przy ul. Reymonta (SP3). Nastąpiły kompleksowe zmiany wnętrza budynku. Teren wokół szkoły nabrał również nowego wyglądu. W ramach inwestycji wyburzono budynek, gdzie odbywały się zajęcia z techniki i plastyki, zerwano asfalt z placu, wymieniono instalację kanalizacyjną i ułożono nowoczesną kostkę betonową, tworząc tym samym zupełnie inną, bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla uczniów: duży plac apelowy, nowe dojścia i chodniki, a także nowe oświetlenie tego terenu. Dodatkowo wykonano nowe ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Ponadto wyczyszczono boisko szkolne, a ogrodzenie poddano gruntownemu oczyszczeniu i pomalowaniu. Wszystkie te prace wykonane zostały podczas wakacji. Koszt inwestycji to kwota blisko 1 075 000 zł. Poza tym inwestycja rozszerzyła się o kolejne zadania. Przeprowadzono kompleksową przebudowę dwóch istniejących pomieszczeń. Powstały dwie nowe łazienki. Wykonano m.in.: ścianki działowe, podwieszane sufity, nowe oświetlenie, ścianki systemowe, instalację elektryczną, uzupełniono tynki, położono nową glazurę, zamontowano umywalki z bateriami czasowymi i toalety z nowoczesnymi spłuczkami podtynkowymi. Realizacja zadania z budżetu miasta wyniosła ponad 133 tys. Zmiany nastąpiły również na ulicy Wyspiańskiego i Matejki. Lewa strona chodnika na ul. Wyspiańskiego została przebudowana na długości blisko 300 metrów. Wymieniono wszystkie krawężniki i założono nową kostkę betonową. Wyregulowano studzienki, zawory i inne urządzenia pozostające w świetle chodnika. Wykonano nowe zjazdy na przylegające posesje. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą 146 370,00zł. Zadanie zrealizowała chojnowska Firma Brukarska „Granit-Bruk”. W ramach zadania kompleksowo przebudowano blisko 200 - metrowy odcinek drogi od ulicy Reja do wybudowanej w 2018 kładki nad Skorą. Wymieniono również kanalizację na długości ponad 130 metrów. Szutrowa do tej pory ulica Matejki nabrała nowego wyglądu – dzięki ułożonym krawężnikom, wpustom ulicznym i nowej kostce brukowej. Zadanie zamknęło się kwotą 355 tys. zł. Inwestycje objęły również chojnowskie przedszkola. Zrealizowano I etap prac zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w Przedszkolu Miejskim nr 1. Wykonano kompleksową instalację hydrantową, wymieniono zawory zabezpieczające (odcinające) dopływ gazu do budynku. Całość zamknęła się kwotą 32 tys. zł. W Przedszkolu Miejskim nr 3 uruchomiono System Sygnalizacji Pożaru. Zamontowano: centralę SSP z panelem obsługi, centralę Systemu oddymiania klatki schodowej, okna oddymiające, zamontowano instalację oraz zabezpieczono systemem cały budynek. Zamontowano urządzenia nadawcze i podłączono je do PSP w Legnicy. Całość zadania zamknęła się kwotą 90 tys. zł. Na ulicy Samorządowej zamontowaną siłownię terenową. Sprzęt do aktywności fizycznej stworzył w tym miejscu kolejną miejską strefę fitness. Koszt Placu Fitness wraz z oświetleniem to blisko 14 tys. zł. Dzięki współpracy z Uczniowskim Klub Sportowym „Oriens” udało się wybudować nową ściankę wspinaczkową, która stanęła przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Wykonanie ścianki możliwe było dzięki grantowi finansowemu pozyskanemu w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Zadanie zamknęło się kwotą 31 100 zł. W newralgicznych miejscach miasta zamontowano 16 barier drogowych: przy skrzyżowaniu ul. Reja i ul. Wolności, ul. Reja i ul. Szpitalnej, a także na krzyżówce ulic Dąbrowskiego-Małachowskiego-Niemcewicza. Ponadto przy ul. Ściegiennego zamontowano na chodniku słupki drogowe, co ograniczy możliwość parkowania na chodnikach i zwiększy bezpieczeństwo pieszych. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Szkole Podstawowej nr 4 zrealizowano projekt „Chojnowianie bliżej Europy”. Imponująca pracownia językowa posiada 24 stanowiska oraz pulpit sterowniczy dla nauczycieli. Wartość projektu wyniosła ponad 40 tys. zł. W Szkole Podstawowej nr 3 w zrealizowano projekt „Zakup szafek uczniowskich dla uczniów”. Zakupiono 374 szafki, w których uczniowie mogą przechowywać swoje podręczniki i rzeczy osobiste. Koszty zakupu to kwota blisko 67 tys. zł. Ponadto oficjalnie otworzono Dworzec Kolejowy, który przeszedł gruntowny remont i modernizację. Koszt inwestycji wyniósł 9,7 mln zł netto. Przebudowa została sfinansowana ze środków własnych PKP S.A. oraz budżetu państwa. Prace budowlane prowadziła firma SKB S.A. z Warszawy. Modernizacja dworca jest częścią realizowanego przez PKP S.A. Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023. Na Dolnym Śląsku zmodernizowanych zostanie 17 obiektów. Chojnowski dworzec otwarty został jako 7. Podejście PKP S.A. do przebudowy dworców wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus. Otworzono przebudowany most na ul. Legnickiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Inwestorem prac jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Budowa była prowadzona w systemie realizacji „Projektuj – buduj”. Inwestycja zdecydowanie poprawia jakość ruchu na ulicy Legnickiej oraz odmienia estetykę miasta. Most spełnia wszystkie warunki techniczne, odpowiadające inżynierskim obiektom drogowym.
data publikacji: 2020-01-02 10:32
 
Inwestycyjny przegląd
Prezentujemy relację fotograficzną z trzech inwestycji w Chojnowie: 1. „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt najważniejszej chojnowskiej inwestycji wynosi: 6 388 375,88 zł. Gmina Miejska Chojnów pozyskała dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 558 815,55 zł. 2. „Przebudowa dworca kolejowego Chojnów" - inwestycja obejmuje prace na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Modernizację realizuje warszawska firma SKB S.A, która w 2017 roku podpisała umowę z PKP S.A. Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki porozumieniu Samorządu Miejskiego i PKP S.A. w sprawie wydzierżawienia przez miasto pomieszczeń dworca na cele publiczne. 3. Trwają prace wykończeniowe przy przebudowie mostu na ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Inwestorem prac jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wykonawca – firma Probudowa Drożdzal Adam z Sosnowca - gruntownie modernizuje obiekt. Firma odpowiedzialna jest także za docelową organizację ruchu, po wykonaniu zadania. Po zakończeniu prac most będzie spełniał wszystkie warunki techniczne, odpowiadające inżynierskim obiektom drogowym.
data publikacji: 2019-04-01 15:08
 
Inwestycyjny przegląd Chojnowa w 2018 roku
W 2018 roku zrealizowano w mieście Chojnów wiele inwestycji i przedsięwzięć, które wpływają na rozwój i jakość życia mieszkańców.
data publikacji: 2019-01-03 12:13
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie